Han Kok werd in juli via DSS water uitgezonden naar Lilongwe (Malawi) om UNICEF bij te staan in haar noodhulp interventies op het gebied van water, sanitatie en hygiëne bevordering (WASH). UNICEF voert niet direct uit, maar doet dat via 40 organisaties, zoals districtsoverheden, NGO’s en particuliere bedrijven. UNICEF geeft mede leiding aan het WASH cluster, een nationaal platform van betrokken organisaties. Zij treden gezamenlijk op in Malawi om de gezondheidsdreigingen door droogte en de vele overstromingen tegen te gaan, zoals ondervoeding en infectieziekten (cholera en tyfus). Bovendien heeft Malawi te kampen met een influx van Mozambikaanse vluchtelingen door de huidige politieke onrust in dat land.

‘Ik besteed de helft van mijn tijd aan het organiseren van het cluster en het stimuleren van het netwerk aan organisaties. De andere helft is voor intern noodhulp management. De grootte van het takenpakket van Unicef vereist veel coördinatie met andere UNICEF secties, zoals die op gebied van gezondheid, voeding en HIV AIDS, en met de nationale en districtsoverheden. Ik ben dus bezig met uiteenlopende zaken zoals planning, fondsenwerving en methodiek ontwikkeling voor kwaliteitsverbetering. Het Nederlandse Rode Kruis zit op de achterhand voor het verlenen van technische expertise.’

dsswater_malawi_500x300

De cluster dynamiek is dankzij de inspanningen van Han Kok weer goed, nadat deze was weggezakt begin dit jaar toen de acute noodhulpfase was afgelopen. ‘Nu is iedereen weer bezig met de voorbereidingen van de te verwachten zware overstromingen en de daarmee gepaard gaande epidemieën’, vertelt Kok.

‘Binnen het cluster is veel uitwisseling over wat iedereen doet. Er zijn veel gesprekken over de beste aanpak en de verdeling van de taken voor het werk in de meest kwetsbare districten. Onderhand voeren organisaties hun activiteiten deels uit in andere gebieden, namelijk de districten die het zwaarst getroffen zijn door de huidige droogte. Dat zijn met name de dorpen met hoge percentages van acute ondervoeding bij zwangere vrouwen en jonge kinderen. Op dit moment speelt dat veel waterputten te ondiep blijken te zijn nu het waterpeil door de droogte aanzienlijk is gedaald. Een ander aspect is dat WASH voorzieningen in nogal wat scholen en gezondheidscentra relatief slecht zijn, zodat de lessen in hygiëne bevordering niet het optimale effect hebben. Sinds kort wordt aan beide problemen veel meer aandacht besteedt.’
Han Kok vertelt dat zijn bijdrage vooral zo belangrijk is omdat er door de samenloop van diverse noodhulpscenario’s nieuwe, geïntegreerde strategieën moeten worden geformuleerd en uitgevoerd. UNICEF speelt daarbij een leidende rol. De bedoeling is dat deze rol in de nabije toekomst grotendeels wordt overgenomen door de overheid van Malawi.’