In het kader van DSS Water wordt bij voldoende interesse dit jaar opnieuw de WASH in Emergency training georganiseerd. DSS Water en het Nederlandse Rode Kruis in samenwerking met CIMIC organiseren op 2 november een informatiebijeenkomst met een inleidende workshop. Deze workshop over het helpen in humanitaire of noodhulpsituaties is ontwikkeld voor experts die geïnteresseerd zijn in uitzending via DSS Water.

Aansluitend vindt op 3-4 november de tweedaagse WASH training voor drinkwater- en sanitatie specialisten plaats, gericht op noodhulpinterventies in de drinkwater- en sanitatiesector. De training is gratis, evenals accommodatie. Er is plek voor ongeveer 25 deelnemers.

Indien u geïnteresseerd bent in de informatiebijeenkomst en/of de WASH training stuur dan uw CV en korte motivatie voor de training naar  dsswater@rvo.nl .Na aanmelding zullen we u zo spoedig mogelijk verder informeren over de doorgang en invulling van de training. Het betreft dezelfde training als eerdere jaren; mocht u reeds hebben deelgenomen, dan hoeft u zich hiervoor niet opnieuw aan te melden.

Het voorlopige programma ziet er alsvolgt uit:

Donderdag 2 november –  informatiebijeenkomst met een inleidende workshop

De workshop gaart over het helpen in humanitaire of noodhulpsituaties en is bedoeld voor experts die geïnteresseerd zijn in uitzending via DSS Water.  De dag staat ook open voor DSS water experts die niet eerder aan deze bijeenkomst hebben deelgenomen.

In de ochtend wordt informatie gedeeld over het doel van DSS water en wordt ervaring uit de praktijk gedeeld. In de middag wordt dieper ingegaan op belangrijke aspecten waar DSS experts mee te maken kunnen krijgen in het veld, waaronder psychosociale hulpverlening, het mandaat van verschillende humanitaire organisaties (zoals de UN en het Internationale Rode Kruis), humanitaire principes en wetgeving, de coördinatie van een humanitaire response volgens het  ‘cluster systeem’ en een introductie over veiligheid, gecombineerd met veldervaringen.

De dag wordt gehouden in de accommodatie van CIMIC in Den Haag (rand Delft).

Vrijdag 3 en zaterdag 4 november – WASH training

Een tweedaagse WASH training voor drinkwater- en sanitatie specialisten, gericht op noodhulpinterventies in de drinkwater- en sanitatiesector. In deze workshop wordt o.a. uitleg gegeven over algemeen erkende standaarden (zoals SPHERE) voor water, sanitatie en hygiëne (WASH) in noodhulp. De rol van WASH in een noodhulpsetting, en de gangbare aanpak binnen rurale en urbane noodhulp. Er wordt ingegaan op overwegingen bij de selectie van waterbronnen voor drinkwatervoorziening tijdens rampen en de aanleg van watersystemen, de meest toegepaste oplossingen mbt sanitaire voorzieningen in onder meer vluchtelingenkampen, en de rol van WASH met betrekking tot gezondheid. Tijdens de training worden veel ervaringen uit het veld met de deelnemers gedeeld.

De training is gratis, evenals accommodatie (bij CIMIC, Den Haag, rand Delft). Er is plek voor ongeveer 25 deelnemers.