Het water van de rivieren Las Vacas en Motagua in Guatemala is vervuild en dat heeft invloed op het stedelijke gebied rond Guatemala City en omliggende gemeenten. Daarnaast heeft het ook gevolgen voor de landbouw en de kwaliteit van het drinkwater in het land. De overheid van Guatemala heeft een verzoek voor ondersteuning van het DRR-Team ingediend. Vanwege een mogelijke inzet van het DRR-Team willen we inzicht krijgen of een DRR-Team toegevoegde waarde kan bieden. Daarom willen u vragen om een vragenlijst (sectorscan) in te vullen.

Met de sectorscan willen we inzicht krijgen in de activiteiten van de Nederlandse watersector in Guatemala, uw visie op de kansen en uitdagingen in het land, en de kennis en expertise die u te bieden heeft met betrekking tot deze situatie. We zien uw reactie graag spoedig tegemoet via deze vragenlijst. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Contactpersonen: Maaike Feltmann, m.feltmann@nwp.nl en Audrey Legat, a.legat@nwp.nl.