Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van een missie van het DRR-Team naar Central Luzon (Filipijnen). Het Filipijnse ministerie van gezondheid heeft verzocht om technische assistentie bij het aanpakken van het met arsenicum vervuilde gebied. De vervuiling van het grondwater is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door de uitbarsting van de Pina Tubo Vulkaan in 1991 die tot honderden kilometers verderop zijn as heeft doen neerdalen. Het betreft hier dus een water gerelateerde zich langzaam openbarende ramp voor de gezondheid. De DRR-Team missie zal een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de vervuiling in het gebied en zal voorstellen doen voor mogelijkheden tot verwijdering van het arseen. Een pilot zou onderdeel van de scoping missie kunnen zijn.

Wilt u een bijdrage leveren, (in welke vorm dan ook) aan deze missie of bent u anderszins geïnteresseerd of heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met drr-team@rvo.nl.