Begin november 2017 overstroomde een deel van de historische binnenstad van Georgetown, op het eiland Penang in Maleisië. Naar aanleiding daarvan is een verzoek voor een DRR missie geformuleerd. Op 30 mei 2018 presenteerde de missie zich bij het Meteorologisch Instituut, de National Disaster Management Agency en de Drainage and Irrigation Department. De DRR missie bestaat uit meteoroloog Robert Mureau, adviseur disaster management Peter Glerum, urban planner Steven Slabbers en teamleider Marco Hartman. Laatstgenoemde houdt ons op de hoogte via mail:

“De stad op het eiland overstroomt regelmatig, maar in november 2017 was de impact groter dan normaal. Een tropische depressie bleef lang hangen, wat niemand had aan zien komen. De vraag aan het DRR-Team is of de meteorologische dienst een volgende keer een betere voorspelling zou kunnen geven, of de rampenbestrijding goed is georganiseerd en hoe het bewustzijn onder de bevolking kan worden vergroot. Verder ligt de vraag op tafel met welke aanpak de impact van de overstromingen kan worden verminderd in de toekomst. Deze vraag is relevant voor meer plekken in Maleisië, maar het team focust zich op de Sungai Pinang die door Georgetown stroomt.

De eerste dagen zijn gesprekken gevoerd met de experts van eerdergenoemde instituten en een aantal field visits uitgevoerd in het catchment van de Sungai Pinang om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Op maandagmiddag 4 juni is er een workshop georganiseerd, waar 40 deelnemers van diverse achtergronden (naast de eerdergenoemde instituten, NGO’s, onderzoekers, milieuorganisaties) aan deelnamen. In groepen werd gediscussieerd over hoe het catchment van de Sungai Pinang op de langere termijn duurzaam kan worden beheerd en wat de mogelijkheden zijn om het water niet alleen versneld af te voeren en te zien als een bedreiging, maar ook als een kans voor stedelijke ontwikkeling.

Het DRR-Team zal op basis van de gesprekken en de workshop later deze week een advies presenteren aan de autoriteiten in Penang en Kuala Lumpur.”

Hieronder een foto-impressie van de missie: