Van zaterdag 17 november t/m zaterdag 24 november zijn DSS water experts Patrick Buijs (werkzaam bij Arcadis) en Jasper van der Werff ten Bosch (Aquaverum) voor deel twee van de missie naar Bangladesh. Zij buigen zich over vraagstukken die betrekking hebben op waterbeschikbaarheid (met name neerslag en afvoer) en waterverwerking (inlaat- en uitlaatvoorziening). Vanuit het Shalbon reservoir geven zij een update.

 

‘DSS voert op aanvraag van UNHCR in het zuidoosten van Bangladesh een haalbaarheidsstudie uit die moet uitwijzen hoeveel vluchtelingen van drinkwater kunnen worden voorzien door de aanleg van een reservoir. Het betreft het Shalbon Reservoir, gelegen aan de rand van een van de meest zuidelijke kampen. In het kamp verblijven op dit moment zo’n 20.000 vluchtelingen. Dat aantal zou volgens de UNHCR nog kunnen uitgroeien tot circa 100.000.

 

Speerpunten zijn dimensionering, stevigheid en constructie van het reservoir. Daarnaast kijken we naar neerslag, distributie van drinkwater, afvoer van overtollig water, zuivering en minimalisatie van sedimentatie. We voeren metingen uit in het kamp, spreken met betrokkenen en gebruiken modellering voor het evalueren van diverse opties voor de opzet van het geheel.

 

Na deze tweede missie zal het team, dat verder bestaat uit Jeroen Helder, Sander van Rooij en Lisette Hellinga, de analyses afronden en aanbevelingen bundelen. Eind december zullen Jasper en Jeroen het resultaat tijdens de laatste missie ter plaatse verifiëren en presenteren aan UNHCR en stakeholders. Ontwerp en aanleg van het reservoir kan dan hopelijk in het voorjaar van 2019 beginnen.’