De afgelopen weken heeft het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) verzoeken ontvangen van overheden in Albanië, Panama, Mozambique en Ierland voor de inzet van een DRR-Team. De verwachting is dat er binnenkort nog een aantal verzoeken van andere landen zullen volgen.

Voor de komende maanden staan er twee missies gepland. Van 25 t/m 27 februari 2015 gaat er een DRR-Team naar Uruaguay. Tijdens deze missie staat de dijk ter bescherming van Ciudad del Plata centraal, maar er zal ook worden gekeken naar aanknopingspunten met het waterplan ter voorbereiding op de scoping missie in april. Het DRR-team zal bestaan uit Jan van Overeem (Arcadis) en Jana Steenbergen (Grontmij). Van 16 t/m 27 maart 2015 vindt er een vervolgmissie naar Senegal plaats. Het team bestaat uit Ben Reeskamp (Royal HaskoningDHV) en Job Dronkers (zelfstandig kustbeheer expert).

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor masterplanningsfases in Mexico en de Filipijnen. Voor Mexico is Jelle Prins aangesteld als kwartiermaker en voor de Filipijnen Sjef IJzermans. Zij zullen als lokale vertegenwoordigers van het DRR-Team in deze overbruggingsfase (tussen de eerste scopingmissies die hebben plaatsgevonden en de masterplanningsfase) contacten in stand houden, ontwikkelingen volgen en draagvlak creëren richting de vervolgstappen.