Het ontwikkelen van twee pilot projecten voor een integrale benadering van stedelijke overstromingsbestrijding met urban benefits; dat was het hoofddoel van de 2e Panama-Netherlands Water Dialogue eind juni. Door het samenbrengen van buurtbewoners en ontwikkelaars werd de basis gelegd voor ontwerpen, die deze aanpak werkelijkheid moeten gaan maken. In de volgende missie van Nederlandse waterexperts zullen business cases worden ontwikkeld en aanbevelingen voor regulaties worden gedaan om de verschillende instituties klaar te maken voor een meer functionele en geïntegreerde benadering van stedelijke ontwikkeling. De waterdialogen van Panama Stad zijn het vervolg van de DRR-Team missie van april 2015, en worden in opdracht van de gemeente van Panama Stad georganiseerd met lokale coördinatie vanuit Wetlands International en steun vanuit de Nederlandse ambassade in Panama.

Naar aanleiding van de DRR-Team missie in 2015 werkt Nederland samen met Panama Stad om het overstromingsrisico te bestrijden in het dichtbevolkte en overstromingsgevoelige deel van het land, het stadsdeel Juan Díaz. Hier doorheen stroomt de Juan Díaz rivier wiens rivierbedding en wetlands zijn bebouwd en stroming is gekanaliseerd op veel plaatsen. Met een hoge rivier waterstand en stormregens, die vaak voorkomen in het regenseizoen, kan de rivier en het slecht onderhouden en aangelegde regenwater drainagesysteem in de stad al dit water niet aan, en overstromen vele wijken. Vanwege de kustligging heeft hoogtij ook nog eens invloed, doordat het de afvoer van het water tegen kan houden. Met klimaatverandering in het vooruitzicht, zullen alle drie de oorzaken (rivierstand, stormregens en zeespiegel) alleen maar erger worden.

In januari van dit jaar is de eerste Panama-Netherlands Water Dialogue georganiseerd. In de verschillende bijeenkomsten hebben Panamese stakeholders en Nederlandse experts oplossingen uitgewisseld voor integraal watermanagement in de drie meest overstromingsgevoelige rivier basins in Panama Stad. Samen hebben ze een Road Map opgesteld voor het ontwikkelen van specifieke oplossingen in de vervolgdialogen dit jaar.