Van 11-15 oktober vond de tweede DRR-Team missie naar Argentinië plaats. Het voornaamste doel van deze missie was om een verdiepingsslag te maken in het advies om te komen tot een geïntegreerd beheer van de Rio Salado. Tijdens de scoping missie werden er al een aantal prioriteiten geïdentificeerd waarop met deze missie is voortgebouwd. Vijf specialisten uit de Nederlandse watersector namen deel aan deze missie om, met hun specifieke expertise, advies en aanbevelingen te kunnen geven over het verbeteren van het beheer van de Rio Salado en de implementatie van het Water Resources Management Plan.De experts binnen dit DRR-Team vertegenwoordigde een breed spectrum van de Nederlandse watersector:

  • Integrated water resources management en teamleider – Klaas de Groot, Arcadis
  • Water governance – Marcela Laguzzi, Dutch Water Authorities/ Waterschap Brabantse Delta
  • Monitoring / Early warning systems – Otto de Keizer, Deltares
  • Water quality / water treatment – Marina Gaton, Wereld Waternet
  • Financing/funding and cost recovery – Irene Pohl, RebelGroup

DRR-Team Argentinië

De missie is uitgevoerd op verzoek van zowel het ‘Subsecretario de Recursus Hidricos’ (Staatssecretariaat voor watervoorraden, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Publieke Werken) op nationaal niveau als de Provincie Buenos Aires op provinciaal niveau. Daarnaast was de recente publicatie van het ‘National Water Plan’ aanleiding voor de missie, waarbinnen overstromingsbeheer, toegang tot schoon drinkwater en sanitatie en geïntegreerd waterbeheer belangrijke aspecten zijn.

De missie richtte zich op het stroomgebied van de Rio Salado, maar de experts hebben ook andere gebieden bezocht om zodanig advies te kunnen geven over zowel de Rio Salado als andere stroomgebieden in Argentinië.

Houdt deze website in de gaten voor het missierapport dat binnenkort zal verschijnen en de aankondiging van de terugkoppelbijeenkomst voor deze missie.