Op 6 april ontving DSS water een ondersteuningsverzoek voor Peru van de Union Civil Protection Mechanism van de EU. Peru wordt al enkele maanden geteisterd door ernstige overstromingen. Doel van het verzoek was om ondersteuning te bieden op het gebied van urban water en sewage systems. Vanuit DSS water is Isabel Carrasquilla als expert voorgedragen en de Union Civil Protection Mechanism heeft haar geselecteerd voor de missie. Op zondag 9 april vertrok zij naar Peru voor een missie van twee weken. In de onderstaande blog deelt zij haar ervaringen.

‘Op 9 april vertrok ik voor een missie van 13 dagen naar Peru, Piura. Ik ging naar Piura om WASH en afvalbeheer oplossingen te zoeken voor de overstromingen in de kampen in Piura maar ook in het overstroomde gebied. Ik kwam zondag om 19.00 uur in Lima aan en op 10 april was ik om 14.00 uur in Piura, bij de kampen die zijn gebouwd voor de getroffenen van de overstromingen.
Bij aankomst was meteen te zien dat de problematiek ernstig is, om verschillende redenen. De belangrijkste reden was dat een volkstelling van het werkelijk aantal getroffenen (en identificatie) ontbrak.

Dus besloot ik om een geïmproviseerd assessment te doen (zie foto boven) met fundamentele vragen om uit te zoeken wie van de bevolking getroffen is, kinderen, vrouwen, ouderen, gehandicapten.


Overzicht van een kamp met de 50 liter tanken

Er zijn twee kampen in Piura, een is in San Pablo met 3975 mensen afkomstig uit de gemeente Catacaos en in het andere kamp, 980 km verder, wonen 10.000 getroffenen uit de gemeente Cura Mori.

De omstandigheden en WASH-voorzieningen in deze kampen waren erg slecht. Er is niet voldoende drinkwater. De inwoners van de kampen kregen emmers van 50 liter water per twee families. De emmers worden 1 keer per dag bijgevuld met tanks van 950 liter op vrachtwagens. De mensen in de kampen leven in tenten voor 5 personen, maar er moeten 2 families in 1 tent slapen (ongeveer 12 mensen).

  

Verder moeten de bewoners van de kampen hun behoefte in een open veld doen, omdat ze geen latrines of septic tanks hebben. Daarnaast zijn er geen douches of basis hygiënische artikelen beschikbaar, waardoor persoonlijke hygiene moeilijk is.

Van afvalbeheer in de kampen is geen sprake, er wordt niet gerecycled of aan afvalscheiding gedaan. Plastic wordt samen met het overgebleven voedsel verbrand.

  

In de overstroomde gebieden is ongeveer dezelfde situatie als in de kampen. Ongeveer 200 mensen in wonen in een gebied waar het risico groot is dat het weer onder water komt te staan. Dit gebied wordt omringd door dode dieren en puin dat is achtergebleven na de overstromingen.

  

Ik heb het overstroomde gebied bezocht met begeleiding van een collega, een politicoloog van ECHO ERCC. Die dag heb ik van 7.00 ‘s ochtends tot 04.00 ´s nachts gewerkt. Ik heb regionale vergaderingen van het WASH cluster – samengesteld uit de aanwezige internationale NGO’s – bijgewoond.
Om oplossingen te vinden voor de genoemde problemen heb ik aanbevelingen gedaan voor de korte, middellange en lange termijn aan de Peruaanse regionale en nationale overheid. Deze aanbevelingen zijn verdeeld in vijf gebieden om ze proactiever te kunnen aanpakken. Voor de kampen heb ik de aanbeveling gedaan om putten en tanks van 35.000 liter met slangen en kranen te plaatsen, zodat een grotere hoeveelheid drinkwater beschikbaar is.

  

Om op korte termijn de sanitaire problemen te verhelpen, was mijn oplossing om chemische toileten neer te zetten. Ook kunnen ze latrines neerzetten, maar belangrijk is dat ze deze niet langer gebruiken dan 2 maanden. Dit is een tijdelijke oplossing terwijl er septic tanks gebouwd worden in de kampen. |

Met betrekking tot hygiëne is het nodig om hygiëne kits uit te delen. Voor het afvalbeheer heb ik voorgesteld om het afval in de kampen te recyclen door het afval in zakken met opvallende kleuren en iconen te doen om blikjes, papier, kunststof en restafval te scheiden.

  

Ook in de overstroomde gebieden heb ik aanbevolen om puin, afval, drinkwater, sanitaire voorzieningen, rioolwater, hygisch afval te scheiden. Daarnaast heb ik adviezen gegeven voor het grondgebruik, zoals de bouw van lineaire parken en het planten van bomen om te vermijden dat mensen hun huizen bouwen in de riviergebieden, het beheer van wijken en geïntegreerde stedelijke projecten. De wederopbouw van dijken en het afleiden van de rivier naar zee heb ik ook meegenomen in mijn aanbevelingen. De rivier de Piura mondt namelijk niet uit in zee, maar in een meer (in juni 2016 is een DRR-Team naar Peru geweest en zij hebben deze aanbeveling ook gedaan) .
Tot slot is een aanbeveling voor de Peruaanse regering om een rampenplan voor dit soort calamiteiten te maken, want aan deze calamiteit is te zien dat de regering niet voorbereid was op zo’n ramp.’