Naar aanleiding van de recente overstromingen, hebben Peter Glerum i.h.k.v. de faciliteit DSS water en Boris Teunis van Rijkswaterstaat, deelgenomen aan een EU civil protection missie naar Albanië. Tijdens de missie hebben ze bijgedragen aan het Post Disaster Needs Assessment (PDNA) dat door EU-WB-VN werd gecoördineerd. De focus van hun bijdrage lag op ‘early warning’ and ‘preparedness’ op overstromingen en rampenbestrijding. De verwachting is dat over een week het PDNA rapport klaar is. Toegang tot informatie is een groot probleem in Albanië. Het ontbreekt vaak aan basisinformatie zoals goede floodrisk maps en andere relevante meetgegevens. Het bewustzijn van de risico’s en handelingsperspectief is laag bij de veelal nieuwe bewoners van de overstroombare gebieden. Verder zijn er grote uitdagingen op institutioneel vlak en qua capaciteitsopbouw.

Vanuit de EU is €23 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen op korte termijn, waarvan €7 miljoen bedoeld is voor het versterken van de early warning en de voorbereiding op overstromingen. De Wereldbank gaat een aantal water-gerelateerde programma’s/leningen herformuleren om daarin flood control en ‘building back better’ concepten mee te nemen.

Onderwerpen voor mogelijke DRR-Team vervolgactiviteiten zijn: flood early warning systemen en assistentie bieden bij het schrijven van ToR’s voor de EU & WB projecten.