Afgelopen week (20 tot 25 april 2015) was een DRR-Team bestaande uit Klaas de Groot (Arcadis), Jana Steenbergen (Grontmij) en Koen Broersma (Royal Haskoning DHV) in Panama. Op uitnodiging van de gemeente Panamá heeft het team gekeken naar de oorzaken van de steeds frequentere overstromingen in de bebouwde kom van de stad. Gemeente Panamá heeft voor ogen een duurzame oplossing van het overstromingsprobleem bij behoud van economisch, sociaal en ecologisch evenwicht in Panama baai.

Doel van de missie was om de bestaande situatie te analyseren en aanbevelingen te doen voor korte, middellange en lange termijn oplossingen. Het DRR-team is nu bezig met de rapportage van de bevindingen op drie niveaus: kennis en ervaring en institutioneel en relationeel niveau. Bekijk het fotoverslag.