Op 1 juni 2015 organiseerde NWP in samenwerking met RVO een sectorbijeenkomst over Mexico met aansluitend een terugkoppeling van de DRR-Team missie naar Panama. Klaas de Groot heeft zijn bevindingen van de DRR-Team missies naar Mexico en Panama gepresenteerd en er is een update gegeven over de activiteiten in Mexico die uitgevoerd zijn in de eerste helft van 2015 (Agro & Water en Missie minister Schultz). Het voornaamste doel van de bijeenkomst was het kennismaken met Jelle Prins, kwartiermaker (delegated representative of the Netherlands) voor de follow-up van de eerder gedane DRR-Team missies in Mexico. Daarnaast was deze bijeenkomst gericht op het delen van ervaringen vanuit de sector en het peilen van de sectorinteresse voor een mogelijke follow-up van de missies naar Mexico en Panama.

In dit verslag leest u de belangrijkste bevindingen en conclusies van deze bijeenkomst.