Op verzoek van de overheid van Costa Rica is van 6 tot 13 maart een DRR-Team voor een tweede missie naar het land geweest. Costa Rica kampt met twee klimaatgerelateerde problemen. De kuststrook aan de Caribische zee / Atlantische oceaan kampt met overstromingsproblematiek. Terwijl het midden van het land en de kuststrook aan de Stille Zuidzee te maken hebben met droogte als gevolg van het natuurverschijnsel El Nino. Vanwege deze complexe problematiek heeft de DRR-Team missie in twee delen plaatsgevonden. Eind vorig jaar (23-29 november) richtte de DRR-Team missie zich op de droogte problematiek. De vervolgmissie van dit jaar stond in het teken van de overstromingsproblematiek aan de kant van de Caribische zee.

Het DRR-Team bestond uit teamleider Klaas de Groot (Arcadis), Monica Altamirano (Deltares) en Albert Wiggers (Royal HaskoningDHV).  Lees de ervaringen en eerste bevindingen van het DRR-Team in dit verslag. Op 31 maart koppelt het DRR-Team haar bevindingen terug in een sectorbijeenkomst. Het rapport van de missie is binnenkort beschikbaar op deze website.