Study on flood management improvement Kolubara river basin

In mei 2014 is het gebied rond de Sava rivier in Servië, en specifiek het hele gebied rond de Kolubara rivier getroffen door hevige overstromingen. In juni 2014 is daarom gestart met een nationaal programma om de aangetaste structuren te herstellen en te verbeteren. In navolging van een eerdere tender in het kader van dit programma, heeft het United Nations Development Programme  een nieuwe tender uitgezet. Het doel van deze tender is het ontwikkelen van een concept voor integrated flood protection voor het gebied rond de Kolubara rivier.

De tender is gepubliceerd op de website van het United Nations Development Programme.

Begin januari 2015 heeft in het kader van de overstromingen een DRR-Team missie naar Servië plaatsgevonden.