Als vervolg op de scoping mission van het DRR-Team in januari 2015 wordt binnenkort een “step back and reflect” bezoek aan Nederland georganiseerd voor een Leadership Group om te reflecteren op het huidige Pakistaanse overstromingsmanagement. Een belangrijk onderdeel van deze missie zal een simulatietool zijn. Het doel van deze tool is het inzichtelijk maken van de effecten van maatregelen die elders in het stroomgebied worden getroffen op andere delen van het stroomgebied die in andere administratieve beheersgebieden liggen. Het visualiseren van de gevolgen van beslissingen zou kunnen leiden tot beter onderling begrip, het delen van data en uiteindelijk het verbeteren van de governance structuur. 

Graag nodigen we alle partijen uit die een dergelijke simulatietool hebben of op korte termijn kunnen ontwikkelen, te reageren. De simulatietool van een overstromingsscenario zou idealiter het Indus basin zelf voorstellen, met gebruikmaking van (historische) overstromingsgegevens zodat de deelnemers zo realistisch mogelijk geconfronteerd worden met de werkelijkheid van besluitvorming in hun ‘eigen’ gebied. Voor meer informatie zie het eindrapport van het DRR-Team.

Voor meer informatie en een het aanbieden van ideeën graag contact opnemen met René Broekhuizen van het DRR-Team, rene.broekhuizen@rvo.nl of 06 2557 8939.