De afgelopen jaren heeft Thailand veel te maken gehad met overstromingen als gevolg van klimaatsverandering en door zware moesson regenbuien. Daarnaast kampt Thailand met perioden van droogte als gevolg van El Nino en onregelmatige regenval in het noordelijke deel van het land. Vanwege mogelijke inzet van het DRR-Team (Dutch Risk Reduction Team) willen we inzicht krijgen of een eventuele inzet van het DRR-Team toegevoegde waarde kan bieden. Daarom willen u vragen om een enquête in te vullen.

Met de enquête willen we inzicht krijgen in de activiteiten van de Nederlandse watersector in Thailand, uw visie op de kansen en uitdagingen in het land, en de kennis en expertise die u te bieden heeft met betrekking tot deze situatie. We zien uw reactie graag spoedig tegemoet via deze enquête.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Contactpersonen Anne Kleene, a.kleene@nwp.nl en Hazel Bulut, h.bulut@nwp.nl.