Eind mei staat er een DRR-Team missie naar Guinee gepland. Het eiland wordt op dit moment bedreigd door overstromingen als gevolg van dijkdoorbraken en landerosie. Ook is er sprake van verzilting. Daarom heeft de overheid van Guinee de ondersteuning van het DRR-Team ingeroepen.

Ter ondersteuning van de missie willen we graag inzicht krijgen in de activiteiten van de Nederlandse watersector in Guinee, uw visie op de kansen en uitdagingen in het land en de kennis en expertise die u te bieden heeft met betrekking tot deze situatie. We zien uw reactie graag tegemoet via deze vragenlijst.