In een aantal, met name droge, gebieden in Sri Lanka heeft men te kampen met hoge fluoride en calcium waardes in het (drink)water. Deze hoge waardes kunnen zeer schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid en daarom heeft de overheid van Sri Lanka besloten tot actie over te gaan. Voor ondersteuning bij het aanpakken van dit probleem is recentelijk een verzoek ingediend voor de inzet van het DRR-Team.

Om te bepalen of het DRR-Team toegevoegde waarde kan bieden willen we graag een goed beeld krijgen van de link van de NLse watersector met Sri Lanka, uw visie op de kansen en uitdagingen in het land en de kennis en expertise die u te bieden heeft m.b.t. deze urgente watersituatie. Om deze informatie te verzamelen willen we u vragen deze enquête in te vullen. We zien uw reactie graag z.s.m. tegemoet.