Verzoek: Gespecialiseerde technische ondersteuning ter voorbereiding op het natuurverschijnsel el Niño 2015-2016 in Peru

Graag roepen wij sectorpartijen op om in verband met een recent verzoek van Peru voor ondersteuning van het DRR-Team , een korte vragenlijst in te vullen. Hiermee willen wij in kaart brengen wat de belangen, ervaringen en toegevoegde waarde van de NLse watersector zijn in relatie tot het DRR-Team verzoek uit Peru.

Het verzoek
Peru heeft Nederland gevraagd om vanuit het DRR-Team ondersteuning te bieden bij het in kaart brengen van de potentiële gevolgen van het natuurverschijnsel El Niño en een serie preventieve acties te ontwikkelen om de impact van El Niño te reduceren.

De El Niño-Zuidelijke Oscillatie is een natuurverschijnsel dat plaatsvindt in de Grote Oceaan rondom de evenaar en is de fluctuatie tussen water met een warmere temperatuur dan gemiddeld (El Niño) en kouder dan gemiddeld (La Niña). Deze wijzigingen in temperatuur hebben effect op de verdeling van tropische regenbuien en andere karakteristieken van de atmosferische circulatie (Zuidelijke Oscillatie), met als gevolg overstromingen en droogten op veel plaatsen ter wereld. Naar verwachting zal de volgende El Niño zich in de zomer van 2016 aandienen.

Het verzoek om hulp richt zich met name op de volgende punten:

  • Het ontwikkelen en verbeteren van ‘Early Warning Systemen’
  • Het in kaart brengen van dynamische barrières in rotskloven
  • Dam veiligheid
  • Integraal overstromingsmanagement en evaluatie van rivieren met getijdenwerking.

De Nationale Water Autoriteit (ANA) van Peru zal bij een eventuele inzet van het DRR-Team het aanspreekpunt zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl of Anne Kleene, a.kleene@nwp.nl.