De afgelopen jaren heeft Bulgarije flink te kampen gehad met de gevolgen van klimaatverandering en water gerelateerde rampen – met name overstromingen, maar ook periodes van droogte en grootschalige landverschuivingen. Omdat Nederland een rijke ervaring heeft op het gebied van water- en overstromingsbeheer heeft het Ministerie van Milieu en Water van Bulgarije recentelijk een verzoek ingediend voor de inzet van het DRR-Team.

Om te bepalen of het DRR-Team toegevoegde waarde kan bieden willen we graag een goed beeld krijgen van de link van de NLse watersector met Bulgarije, uw visie op de kansen en uitdagingen in het land en de kennis en expertise die u te bieden heeft m.b.t. deze urgente watersituatie. Om deze informatie te verzamelen willen we u vragen deze enquête in te vullen. We zien uw reactie graag z.s.m. tegemoet.