Naar aanleiding van de ernstige overstromingen in 2014 is door de raad van ministers van Bosnië en Herzegovina het actie plan ‘Flood Protection and Water Management in B&H 2014-2017’ aangenomen. Hierin zijn kernprioriteiten opgenomen rondom waterveiligheid die goed aansluiten op de kennis en expertise van de Nederlandse watersector.

De overheid van Bosnië en Herzegovina heeft recent een verzoek ingediend voor de inzet van het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team). Om inzicht te krijgen in wat de Nederlandse watersector al doet in het land, welke belangen er spelen en of het DRR-Team toegevoegde waarde kan bieden, willen wij u vragen om deze vragenlijst in te vullen. We zien uw reactie via de vragenlijst graag z.s.m. tegemoet.