Naar aanleiding van de recente zware regenval en overstromingen in het Zuid-Westelijke deel van Albanië, heeft de Albanese overheid Nederland gevraagd voor inzet van het DRR-Team. Om te bepalen of het DRR-Team toegevoegde waarde kan bieden willen we graag een goed beeld krijgen wat de linken van de NLse watersector zijn met Albanië en of de sector kennis/ervaring heeft m.b.t. de urgente watersituatie in het land. Hiervoor is in februari 2015 een enquête uitgezet in de sector.