Een DRR-Team bestaande uit Sjef IJzermans (WaterPartner) en Fred de Bruijn (Witteveen+Bos) is van 5-12 augustus voor een scoping missie in Palau geweest. Door wisselende weerspatronen samenhangend met klimaatverandering treden in de Pacific, naast zwaardere stormen en typhonen, ook langere perioden van droogte op. In Palau heeft dit geleid tot een rantsoenering van het (drink)water, dat een directe impact heeft op de bevolking en de toeristenindustrie. Daarom heeft de overheid van Palau het DRR-Team om advies gevraagd op het gebied van drinkwatervoorziening, de effecten van droogte op water resources en gerelateerde infrastructuur, en water resources management.

Op basis van de beschikbare data en beperkt veldonderzoek zijn voor- en nadelen van grondwaterontwikkeling, extra pompen uit andere riviertjes en aanleg van nieuwe stuwdammetjes vergeleken en is de Palau Public Utilities Corporation (PPUC) geadviseerd. Veel waterbesparing is te bereiken door reeds gestarte verbeterde distributiesystemen. Voor concrete follow up is een gedetailleerder ontwerp van grondwaterputten en rivierontrekkingen nodig alsook toegespitste (geo)hydrologische waarnemingen.

In april 2016 heeft IJzermans Palau bezocht als speciale gezant pacific SIDS (Small Islands Development States). Toen is als gevolg van extreme droogte het drinkwater gerantsoeneerd en heeft Palau om internationale hulp gevraagd om economische schade aan met name aan de toeristenindustrie te voorkomen. Een verzoek om een DRR-Team volgde kort daarna.

drrteam_palau_stuwmeer_400px drrteam_palau_stuwmeer2_400px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuwmeer voor de watervoorziening van Koror, dat in april 2016 droogviel.