Op woensdagmiddag 18 april 2018 vindt een sectormeeting Chili plaats. Tijdens deze meeting zal een algemeen beeld gegeven worden over de plannen en activiteiten voor Chili in 2018 in het kader van het Partners voor Water Programma. Er wordt specifiek in gegaan op de resultaten van de DRR-Team missie (januari 2018) en het project GIRAGUA.

Het doel van deze meeting is om gezamenlijk met de sector de kansrijke leads uit deze twee trajecten voor te sorteren en te verkennen waar de Nederlandse kennis en expertise toegevoegde waarde kan bieden. Ook willen we kijken hoe de potentiële kansen verder in concrete transactie gerichte (pilot)projecten omgezet kunnen worden. Tot slot willen we wijzen op het watercongres dat van 9-11 mei zal plaatsvinden in Santiago. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst op 18 april via deze link.

Over de DRR-Team missie
Naar aanleiding van de flash-floods in de Atacama regio in de afgelopen 3 jaar, heeft in januari 2018 een DRR-missie op verzoek van Chileense Centraal overheid plaatsgevonden. De inzet van het team was gefocust op de toepassing van flood early warning systems, het verminderen van overstromingsgevolgen, rekening houdend met de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en effectieve water governance.

Over GIRAGUA
Op 1 juni 2017 is het Partners voor Water project “GIRAGUA – integrated management and efficient use of water resources in the Coquimbo region” van start gegaan. Het project beoogt het maken van een ontwerp voor een integrated river basin management model voor de Elqui Rivier. Het project is door Deltares, Arcadis, Leaf en Delft-IHE ontwikkeld. Daarnaast zijn in dit stroomgebied belangrijke relaties opgebouwd met de productieve sectoren die kansen bieden voor water & agro (met name omgaan met droogte en waterverdeling via dichten van kanalen en automatiseren van sluizen), water & mijnbouw (waterbeschikbaarheid en beheer van tailings) en sanitaire voorzieningen (via het drink-en afvalwater verwerkingsbedrijf Aguas de Valle of de door de overheid beheerde systemen in rurale gebieden die vanaf volgend jaar afhankelijk zullen worden voor hun eigen afvalwaterverwerking).

De sectormeeting vindt plaats in Den Haag van 15.00 tot 17.00 uur. U kunt zich aanmelden via deze link. Nadere informatie over locatie en de agenda volgt binnenkort.
Voor meer informatie en aanmelden graag contact opnemen met Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl.