Het Nederlandse Dutch Risk Reduction (DRR) Team heeft in opdracht van het RVO programma voor Private Sector Ontwikkeling (PSD-Apps) voorbereidingen getroffen voor een missie naar Sri Lanka van 31 januari tot en met 9 februari 2018. De doelstelling van de missie is het adviseren van de overheid over de zoetwaterhuishouding en mogelijke uitbreiding van de landbouwsector in de Noordelijke Jaffna regio. Voor deze missie, is er behoefte aan 4 experts:

  1.  Hydroloog / Civiele Ingenieur
  2.  Geohydroloog / Modeleur
  3.  Agro-econoom / Ruimtelijke planner
  4.  Visserij expert / Milieu-adviseur

Lees in het document: Profiles of experts for the PSD-Mission meer over de taakbeschrijvingen van de experts in deze missie.

Bent u een van de experts die wij zoeken? Stuur dan, voor 12 Januari 2018, een email met korte motivatie en recent CV naar Liske Verheij (DRR-team@rvo.nl) met een cc aan Arjan Braamskamp (arjan@abclatam.info).