Van 15 tot 22 juni 2014 heeft DRR-team Mexico een vervolgmissie uitgevoerd. Het team staat onder leiding van Klaas de Groot (Arcadis) en bestaat verder uit mensen van Deltares,  Boskalis en Rijkswaterstaat. Het doel van deze tweede missie was het nader onderzoeken van de prioriteiten die in het eerste bezoek zijn gesteld, het zoeken van politieke steun voor deze speerpunten en het verder vormgeven van de samenwerking tussen Nederland en Mexico op deze initiatieven.

De resultaten van dit bezoek vindt u in de conceptversie van het Follow up mission rapport.