Naar aanleiding van de recente overstromingen in Myanmar (o.a. gebieden rondom de Ayeyarwady en de stad Kalamyo) is er van 31 augustus tot en met 6 september een DRR-Team in Myanmar geweest. Het DRR-Team heeft de nationale overheid van Myanmar geadviseerd over te nemen maatregelen om de impact van overstromingen in de toekomst te beperken. De bevindingen en adviezen heeft het DRR-Team verwerkt in een missierapport.

Het DRR-Team stond onder leiding van Rob Steijn (Arcadis). De overige teamleden waren: Hermjan Barneveld (HKV Lijn in Water), Rimmer Koopmans (Arcadis), Eisse Wijma (Royal Haskoning DHV), Joost Beckers (Deltares), Kyaw Lin Htet (Royal Haskoning DHV), en Theo Reuzenaar (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Gedurende een week zijn zij in Myanmar geweest en hebben daar de belangrijkste stakeholders geadviseerd over de te nemen maatregelen. De missie van het DRR-Team was voorbereid door het High Level Expert Team (HLET) Myanmar onder leiding van Cees Veerman.