Het DRR-Team bezocht begin juli 2014 Manilla en Tacloban op verzoek van de Filipijnse overheid. Doel van het bezoek was te kijken hoe de kustlijn in en rondom Tacloban op duurzame wijze verbeterd kan worden, nadat de stad in 2013 werd getroffen door de tyfoon Haiyan. Het DRR-Team werd gevormd door experts van Royal HaskoningDHV, Deltares, Rode Kruis, Wetlands International en Cordaid. Het rapport van de missie naar de Filipijnen is inmiddels beschikbaar. Op dinsdag 11 november was er een bijeenkomst voor de sector. Tijdens deze bijeenkomst heeft het team een toelichting op het rapport gegeven en is van gedachten gewisseld over de vervolgstappen. In het verslag van de sectorbijeenkomst Filipijnen vindt u een terugkoppeling van de bijeenkomst.