Post-2015 framework disaster risk reduction: peiling sectorinteresse

Het Hyogo Framework for Action 2005-2015 (HFA), het wereldwijde raamwerk voor het reduceren van risico’s en het verminderen van de impacts van rampen, is toe aan een herziening. Daartoe coördineert de UN-ISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) een proces om te komen tot een nieuw post-2015 framework met een tijdshorizon van wederom 10 tot 15 jaar. Daarmee zal HFA-2 voor een lange periode richting gaan geven aan wereldwijde inzet op het gebied van het reduceren van risico’s en rampenvoorbereiding.

Het framework zal in maart 2015 gelanceerd worden tijdens de World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, Japan. UN-ISDR heeft aangegeven een bijzondere interesse te hebben in de Nederlandse aanpak en expertise op het gebied van watergerelateerde risico’s (met name overstromingen) in delta’s.

De herformulering van het framework biedt voor Nederland kansen om zich verder te profileren op het gebied van watergerelateerde risicoreductie. NWP hecht daarom belang aan het verkennen van een (waar mogelijk) afgestemde inbreng op het HFA-2 proces (zowel op ministerieel niveau als op het niveau van individuele partijen of platforms). Als aanzet willen wij langs deze weg peilen of u 1) geïnteresseerd bent om over het HFA-2 proces geïnformeerd te worden en 2) of u mee wilt denken over/bij zou willen dragen aan een meer gecoördineerde inbreng vanuit de NLse watersector. Bij voldoende interesse zullen we met een voorstel komen om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren en hier verder over van gedachten te wisselen.

Klik hier voor meer informatie over het HFA-2 consultatieproces. Een samenvatting van de achtergrond en een overzicht met eerste suggesties is hier te vinden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Koen Overkamp (k.overkamp@nwp.nl) en Martijn van Staveren (m.vanstaveren@nwp.nl)