Eind vorig jaar zijn Gert de Bruijne, Jan Spit en Ghada Zeidan voor Unicef naar Libanon geweest, nadat Unicef hiervoor een verzoek bij DSS heeft ingediend. Unicef vroeg de experts hen te adviseren over het afvalwaterprobleem in vluchtelingenkampen in Libanon. Het land kampt met een grote toestroom van vluchtelingen, tegelijkertijd is de grondwatervervuiling in het land enorm en zijn de kosten van het huidige systeem voor afvalwaterzuivering in vluchtelingenkampen erg hoog. Uitgangspunt voor een oplossing was dat deze goedkoper en minder belastend voor het milieu dan het huidige systeem voor afvalwaterzuivering zou moeten zijn. Donderdag 16 maart gaven de drie DSS experts een terugkoppeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hun belangrijkste bevinding is dat het probleem vooral ligt in de hoeveelheid toiletten die frequent moeten worden geleegd en niet zozeer in de toiletten zelf. Die zijn in goede staat. Een ander probleem is dat het (afval)water in de kampen nergens naartoe kan. Om en in de kampen zijn greppels gegraven die regelmatig overstromen, en in de winter worden de afvalwateropslagtanks door het stijgende grondwater omhoog gedrukt waardoor ze soms overstromen. Voor het opzetten van een nieuwe aanpak voor het zuiveren van afvalwater moesten de experts er rekening mee houden dat de overheid van Libanon geen structurele, permanente oplossing wil. De vluchtelingenkampen worden namelijk niet officieel erkend door de regering.

De oplossing die is voorgelegd is een systeem waarbij de vaste delen van het afvalwater in de tanks bezinkt en het water wordt afgetapt. Dat wordt vervolgens via een solid free sewer netwerk van HDPE buizen geleid naar een Anaerobic Baffle Reactor gevolgd door een vertical contructed wetland.
In de voorgestelde aanpak hoeft de tank met slib maar een keer per jaar geleegd te worden. De oplossing is aanzienlijk goedkoper dan het huidige systeem en de investering in de nieuwe oplossing kan in twee jaar worden terugverdiend, waardoor er budget vrij komt voor andere voorzieningen elders.

Het advies van de experts is positief ontvangen door Unicef en het Ministerie van Water & Energie en Ministerie voor Milieu in Libanon. Unicef wil zo snel mogelijk overgaan tot uitvoering van het plan en is in overleg hoe de implementatie van het plan ter hand kan worden genomen.