De lakmoesproef van de waterdialoog in Panama Stad was orkaan Otto, die in november 2016 Centraal Amerika teisterde. Dankzij het Community Action programma – als onderdeel van de Waterdialoog – was het drainagesysteem dit jaar wel in staat om het stormwater te verwerken, met minimale schade als gevolg. Dit in tegenstelling tot de hevige overstromingen van september van het jaar ervoor.

Dankzij de participatieve aanpak van de waterdialoog herwon de gemeente het vertrouwen van de buurtbewoners van Juan Diaz en kreeg zelfs verzoeken binnen om in andere plekken van de stad aan de slag te gaan.

Met deze positieve resultaten werken de gemeente van Panama Stad en Wetlands International met ondersteuning van de Nederlandse Ambassade verder om de lokale regelgeving aan te passen om verder het overstromingsrisico te verminderen. Daarnaast wordt een systeem van dijken en wetland reservoirs gebouwd die in de vorm van stadsparken nog extra benefits hebben voor de buurt.

De Panama – Netherlands Water Dialogue die vorig jaar meerdere keren heeft plaatsgevonden is voortgekomen uit de DRR-Team missie van april 2015 en zijn lokaal gecoördineerd door Wetlands International met steun van de ambassade.