drr_dss_header_nieuwsbrief_400x

 

 

 

 

 

december 2015

Via deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen rond de inzet van het DRR-Team en de DSS water faciliteit. Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP), en voor DSS water ook met het Nederlandse Rode Kruis. In deze nieuwsbrief vindt u een korte samenvatting van het nieuws van de afgelopen maanden, een vooruitblik op de missies die gepland staan en een aantal praktische zaken die voor u, als expert, van belang kunnen zijn.

In deze nieuwsbrief:

DRR-Team
Mogelijke missies / missies in voorbereiding
Teamleidersbijeenkomst
Sectorscans
DRR-Team naar Guyana
DRR-Teams Costa Rica
DRR-Team Uruguay
DRR-Team Albanië
Nederlandse experts maken kustbeschermingsplan voor Filipijnen
DRR-Team in Manila Bay – Filipijnen
DRR-Team Myanmar

DSS water
Terugkoppeling DSS water training oktober 2015
Nederlandse waterexpert naar Kenia
Korte reactietermijn verzoeken

Praktische zaken
Oproep: gegevens database actualiseren
Word ik wel of niet uitgezonden?
Blijf op de hoogte

 

DRR-Team

Mogelijke missies / missies in voorbereiding

• Bulgarije (nog geen akkoord)
• Sri Lanka (nog geen akkoord)
• Bosnië en Herzegovina (nog geen akkoord)
• Marokko (laatste week januari 2016)
• Peru (nog geen akkoord)

Teamleidersbijeenkomst
Voor de vierde keer sinds de start van de DRR-Team faciliteit zijn de teamleiders van het DRR-Team op 16 november 2015 bij elkaar gekomen. Doel van de bijeenkomst was om samen met RVO en het regieteam het vervolg van de faciliteit te bespreken en ervaringen te delen.

De bijeenkomst begon met een terugblik op het DRR-team tot nu toe. Wat duidelijk naar voren komt is gekomen, is dat de ambassades de DRR-Team faciliteit steeds beter weten te vinden, gezien het stijgende aantal verzoeken voor missies. Teamleider Rob Stein heeft een presentatie gegeven over de missie naar Myanmar en een mogelijke opvolging is besproken. Tot slot is de voortgang van het DRR-Team in 2016 besproken.

Sectorscans
Recent zijn er twee verzoeken ontvangen voor de inzet van een DRR-Team van de overheden in Bulgarije en Sri Lanka. Veel partijen uit de watersector hebben gehoor gegeven aan de oproep om de enquête in te vullen. Op basis van de uitkomsten en andere criteria besluit de stuurgroep water internationaal of er daadwerkelijk een DRR-Team wordt ingezet. De ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken zijn vertegenwoordigd in deze stuurgroep.

Guyana
Eind november was een DRR-Team voor een missie in Guyana op verzoek van de overheid daar. Het land heeft te kampen met de gevolgen van klimaatverandering, achterstallig onderhoud aan het oude drainagesysteem van de stad en de ligging van het land (laaggelegen kustland). Hevige regenval zorgt regelmatig voor overstromingen in de hoofdstad Georgetown en nabije omgeving. Het doel van de DRR-Team missie was het beoordelen van de bestaande waterwerken. Lees meer

DRR-Teams naar Costa Rica
Een team van twee experts, teamleider Klaas de Groot (Arcadis) en droogte expert Patricia Trambauer (Deltares)drrteam_costarica_veldbezoek350x is van 23 tot en met 28 november voor een missie naar Costa Rica geweest. De missie bestond uit twee delen, het eerste deel van de missie had droogte als thema. Het tweede deel van de missie zal in 2016 plaatsvinden en heeft flood control als onderwerp. Lees meer

DRR-Team Uruguay
Van maandag 16 november tot en met vrijdag 20 november is een DRR-Team voor een tweede missie naar Uruguay geweest. In februari is het DRR-Team voor een urgente missie naar Uruguay geweest, omdat een dijk in de buurt van het stadje Ciudad de la Plata op het punt stond om te bezwijken.

Tijdens deze tweede missie stond de instabiele dijk rondom Ciudad de la Plata wederom centraal. Ook zijn risk mapping in relatie tot de toenemende wateroverlast in Uruguay en het opstellen van een stedelijk waterplan, aan bod gekomen. De IADB (Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank) heeft een tender uitgezet voor het opstellen van een stedelijk waterplan.

Het DRR-Team bestond uit teamleider Jan van Overeem (Arcadis), Jana Steenbergen-Kajabová (Grontmij) en Otto de Keizer (Deltares).

DRR-Team Albanië
“It is a nightmare – nothing disturbs me more than the floods”, aldus de minister van Agriculture, Prof. Dr. Edmond Panariti, tijdens het gesprek met het DRR-Team dat in Albanië is geweest. Het team bestaande uit Luitzen Bijlsma (Axolution), institutional en legal expert Bart Teeuwen (Teeuwen Legal Consultancy) en Flood Risk Management expert Marco Hartman (HKV), was eind september in Albanië voor een scoping missie. Doel van de missie was om vast te stellen welke bijdrage de Nederlandse watersector kan leveren aan Flood Control in Albanië. De resultaten van de missie zijn tijdens een terugkoppelingsbijeenkomst op 27 oktober 2015 aan de sector gepresenteerd. Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor follow up activiteiten, waaronder een studietour voor Albanese stakeholders naar NL in het voorjaar van 2016. Lees meer in het nieuwsbericht of in het rapport van de missie.

Nederlandse experts maken kustbeschermingsplan voor Filipijnen
Nederlandse waterexperts gaan de Filipijnen helpen met een kustbeschermingsplan voor Tacloban en omgeving. Dit moet het land beter beschermen tegen toekomstige tyfonen. De Filipijnen werden in 2013 zwaar getroffen door de vernietigende tyfoon Haiyan met duizenden doden tot gevolg en enorme materiële schade. Lees meer

DRR-Team in Manila Bay – Filipijnen
Een DRR-Team bestaande uit Tjitte Nauta (Teamleider, Deltares), Jos van Alphen (staf deltacommissaris), Bert Groothuizen (waterbouw sector expert) en Wouter de Hamer (RHDHV) zijn begin augustus voor een scoping missie naar Manila Bay (inclusief achterland) geweest. Doel van de missie was om de Filipijnse overheid te adviseren op welke wijze een breed gedragen ‘development masterplan’ voor Manila Bay opgezet kan worden. Dit plan moet het toekomstige beheer en de ontwikkeling van het gebied aansturen. Lees meer

myanmar_drrteam_wrapupbijeenkomst4_350xDRR-Team Myanmar
Eind augustus heeft een DRR-Team Myanmar bezocht om de overheid te adviseren over flood management en oplossingen voor flash floods. Deze zomer heeft de orkaan Komen het land geraakt en veel schade aangericht. Minister Schultz van Haegen en minister Ploumen hebben daarop ondersteuning aangeboden van het DRR-Team. Het DRR-Team heeft zich gericht op twee regio’s: de Ayeyarwady delta regio en de Kale Township Area (Sangaing region).

Inmiddels is het rapport van de missie ook beschikbaar. Lees meer

 

DSS water

Terugkoppeling DSS water training oktober 2015
Op 29 oktober heeft een informatiedag plaatsgevonden om Nederlandse waterexperts te informeren over de IMG_6883_fototraining_201510_350x200Dutch Surge Support water (DSS water) faciliteit en tegelijkertijd een introductie te geven over werken in de humanitaire sector. Deze dag werd gevolgd door een tweedaagse Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) in Emergency training gegeven door RedR in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis. DSS water is in het leven geroepen door het ministerie van Buitenlandse Zaken om experts uit de Nederlandse watersector in te zetten in noodhulp gebieden via gerespecteerde noodhulp organisaties zoals bijvoorbeeld UNHCR, WHO, UNICEF, Oxfam etc. Lees meer

Nederlandse waterexpert naar Kenia
In september is waterexpert Harry Rolf vanuit de DSS water faciliteit naar Kenia geweest. De UNHCR had een verzoek ingediend voor een waterexpert voor het VN-vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia. Dit kamp was dringend op zoek naar mogelijkheden om de waterbronnen uit te breiden, omdat een ernstig watertekort dreigt. Rolf heeft naar mogelijk nieuwe waterbronnen gezocht. Ook heeft hij een plan ontwikkeld om het water via pijpleidingen op de beoogde uitbreidingslocatie te krijgen. Het daadwerkelijk boren naar water en het aanleggen van infrastructuur zal in een volgende fase plaatsvinden.

Korte reactietermijn verzoeken
Op het moment dat het ondersteuningsteam van DSS water een verzoek ontvangt vanuit een internationale humanitaire organisatie of NGO, publiceren wij deze op LinkedIn en wordt deze naar de DSS water experts uit de database gemaild. Aangezien het om een noodsituatie gaat en de vragende organisatie zo snel mogelijk een waterexpert wil inzetten, is de reactietermijn vaak heel kort (+/- 24 uur).

Mocht u later dan de gestelde reactietermijn alsnog uw interesse willen tonen, informeer dan eerst bij de contactpersoon of er al iemand is gevonden.

 

Praktische zaken

Oproep: gegevens database actualiseren
Via ‘Login expert’ heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens in de database. Graag willen u vragen om regelmatig uw gegevens bij te werken en uw CV te updaten, dit is van belang voor het selectieproces voor experts voor DRR-Team en DSS water missies. Besteed daarbij met name aandacht aan uw specifieke expertise (WASH, Sanitatie, Hydrology, IWRM etc.), vaardigheden en ervaring die relevant zijn voor het DRR-Team of de DSS water faciliteit.

Heeft u vragen over inloggen, het wijzigen van gegevens of andere database-gerelateerde vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@drrteam.nl of info@dsswater.nl.

Word ik wel of niet uitgezonden?
Als expert bent u opgenomen in de database voor het DRR-Team en/of DSS water vanwege uw expertise en ervaring. Dat en uw verdere betrokkenheid bij deze faciliteiten is uiteraard al het vermelden waard. Op jaarbasis is er echter een beperkt aantal missies voor het DRR-Team en DSS water en inmiddels zijn er meer dan 250 experts opgenomen in de database voor het DRR-Team en zo’n 30 experts voor DSS water.
Iedere missie vergt andere ervaring en expertise. Of en wanneer u wordt uitgezonden hangt af van de match tussen uw cv en de missie die op dat moment plaatsvindt.

Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op met Koen Overkamp van NWP, k.overkamp@nwp.nl.

Blijf op de hoogte
Volg de laatste ontwikkelingen via deze website of op Twitter met #drrteam of dsswater. Vragen? Neem contact met ons op via info@drrteam.nl of info@dsswater.nl.