Beste DRR-experts,

Met deze nieuwsbrief houden wij jullie regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen rond de inzet van DRR-Teams. Er zijn inmiddels missies geweest naar China en Mexico, andere missies zijn in voorbereiding. Ook zijn de DRR-Teams regelmatig in het nieuws geweest. 
Onderstaand een korte samenvatting van het nieuws van de afgelopen maanden, alsmede wat praktische informatie voor experts.

Maurice van Beers en Roel Martens (Ministerie Buitenlandse Zaken), Babette Graber (Ministerie Infrastructuur & Milieu), Sandra Cats (RVO) i.s.m. Koen Overkamp (NWP).

header-drr

Missies in voorbereiding
Op dit moment staan diverse DRR-missies op stapel. Een team wordt uitgezonden als een buitenlandse overheid een officieel verzoek daartoe indient, nadat het verzoek getoetst is aan een aantal voorwaarden (bijvoorbeeld: geen noodhulp, urgent expertise nodig) en als de regio in kwestie kansen biedt voor de Nederlandse watersector. Op dit moment worden verzoeken getoetst uit Senegal, Uruguay en de Filippijnen. Zeker is dat er een tweede missie naar Mexico gaat en dat er een team vertrekt naar Pakistan.

Servië: inzet DRR-Team niet zeker
Het zal jullie niet ontgaan zijn: Servië is de afgelopen maanden getroffen door zware overstromingen. Matthijs van Ledden (Royal HaskoningDHV) nam deel aan een VN missie die de schade opnam en aanbevelingen deed voor (nood)maatregelen. Minister Timmermans heeft assistentie aangeboden in de vorm van een DRR-Team. Of dat gebeurt, hangt van een aantal zaken af: of de Serviërs een officieel verzoek indienen voor assistentie, en of de sectorscan die door NWP wordt uitgevoerd, uitwijst dat de Nederlandse watersector kansen ziet in het land.

Word ik wel of niet uitgezonden?
Als DRR-expert bent u geselecteerd vanwege uw expertise en ervaring. Dat is op zich al een wapenfeit dat het vermelden waard is. Maar er is slechts een beperkt aantal DRR- missies per jaar en de pool bestaat uit 160 experts. DRR-Teams bestaan uit een teamleider en (meestal) twee tot vijf teamleden. Iedere missie vergt andere ervaring en andere expertise. Of en wanneer u wordt uitgezonden, hangt af van de match tussen uw cv en de missie die op dat moment plaatsvindt. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op met Koen Overkamp van NWP, k.overkamp@nwp.nl.

Teamleiders
Na een zorgvuldig selectieproces zijn negentien teamleiders geselecteerd die de teams gaan leiden en zullen optreden als ambassadeurs van Nederland in het buitenland. Op 12 mei jl. kwamen alle DRR-Teamleiders voor het eerst bijeen. Op het programma stond onder meer een de-briefing van de missies naar Mexico en China, informatie over communicatie en veiligheid. De teamleiders delen regelmatig hun expertise en fungeren als denktank om de inzet van DRR-Teams steeds verder te verbeteren. Hier vind je alle namen van de teamleiders.

Ministers over DRR-Teams
De afgelopen maanden hebben zowel minister Ploumen als minister Schultz-Van Haegen zich uitgesproken over het DRR-Team. Hier kun je het nog even teruglezen.
–       Minister Ploumen over DRR-missie Mexico en MOU in Telegraaf
–       Minister Schultz-Van Haegen in Nieuwsuur over DRR-missie

Rapporten online
De DRR-teams die naar China en Mexico afreisden, hebben inmiddels hun eindrapport opgeleverd. Je vindt ze op www.drrteam.nl  Hier staat ook al het nieuws en je kunt de flyers over het DRR-team downloaden.
Het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Netherlands Water Partnership.’

Contact info@drrteam.nl    Website www.drrteam.nl   Twitter #drrteam

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo) bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. RVO.nl stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.