nieuwsbrief_header_drrteam_web

 

 

 

 

 

 

In het eerste halfjaar zijn er verschillende missies geweest, waaronder naar Servië, Uruguay en Panama. Ook is de kwartiermaker voor Mexico gestart. Onderstaand een korte samenvatting van het nieuws van de afgelopen maanden, alsmede praktische informatie.

Missies in voorbereiding 

  • 2e missie Uruguay
  • Scoping missie Manila Bay, Filipijnen
  • Scoping missie Albanië
  • Scoping missie Marokko

Teamleidersbijeenkomst
Op 15 juni heeft er een teamleidersbijeenkomst plaatsgevonden bij RVO, met voorafgaand een presentatie van Hans van Leeuwen over geo-ICT informatie. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn reeds aan alle teamleiders en andere deelnemers gestuurd. De volgende teamleidersbijeenkomst vindt bij Deltares plaats in oktober, de exacte datum wordt later bekend gemaakt.

Experts gezocht voor Dutch Surge Support water (DSS water)
Dutch Surge Support (DSS water) verleent op verzoek van internationale humanitaire organisaties snel adequate noodhulp bij water gerelateerde rampen. Experts kunnen ingezet worden op water, sanitatie en water resources management. DSS water is een initiatief van de Nederlandse overheid, in nauwe samenwerking met de Nederlandse watersector en het Nederlandse Rode Kruis.

Om aan de potentiële verzoeken te voldoen is de faciliteit op zoek naar geïnteresseerde kandidaten die zich willen verbinden aan DSS water. Mocht u interesse hebben in DSS water, stuur dan een e-mail voorzien van uw CV naar info@dsswater.nl.

DRR-Team binnenkort naar Albanië en Manilla Bay
Albanië: Naar aanleiding van de overstromingen in Zuid West Albanië in februari 2015 en op verzoek van het Albanese Ministerie van Binnenlandse Zaken zal in augustus/september een DRR missie naar Albanië gaan. In maart 2015 heeft een DSS water missie op verzoek van de EC al een bijdrage geleverd aan de Post Disaster Needs Assesment (PDNA). De DRR missie zal zich focussen op het verkennen van de mogelijkheden tot implementatie van een River Basin Management Plan voor de betrokken rivieren, een Early Warning System en een nationale water wet.

Manila Bay: Op 8 mei heeft het DRR-Team een verzoek ontvangen van de National Economic and Development Authority (NEDA) voor advies over het kader van de ToR voor de masterplan study voor de ontwikkeling van Manila Bay. De DRR-Team missie zal van 5-22 augustus plaatsvinden.

Voorbereiding missie DRR-Team naar Luzan (Filipijnen)
Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van een missie van het DRR-Team naar Central Luzan (Filipijnen). Het Filipijnse ministerie van gezondheid heeft verzocht om technische assistentie bij het aanpakken van het met arsenicum vervuilde gebied. De vervuiling van het grondwater is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door de uitbarsting van de Pina Tubo Vulkaan in 1991 die tot honderden kilometers verderop zijn as heeft doen neerdalen. Het betreft hier dus een water gerelateerde zich langzaam openbarende ramp voor de gezondheid. De DRR-Team missie zal een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de vervuiling in het gebied en zal voorstellen doen voor mogelijkheden tot verwijdering van het arseen. Een pilot zou onderdeel van de scoping missie kunnen zijn.

Wilt u een bijdrage leveren, (in welke vorm dan ook) aan deze missie of bent u anderszins geïnteresseerd of heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met René Broekhuizen van RVO.nl (rene.broekhuizen@rvo.nl) of 06 25 57 89 39.

DRR-Team naar Vanuatu en Kiribati
Het DRR-Team is op 3 juli in Port Vila, de hoofdstad van de archipel Vanuatu, aangekomen. Vanuatu is medio maart geraakt door tropische cycloon Pam (schaal 5), die de schoonwatervoorzieningen van de archipel heeft platgelegd. Minister Ploumen heeft daarop gereageerd door 3 miljoen euro te alloceren voor de noodhulp fase, waarna het DRR-Team nu lange termijn oplossingen zal onderzoeken. Het DRR-Team bestaat uit teamleider Sjef IJzermans, Tjitte Nauta (Deltares) en Fred de Bruijn (Witteveen+Bos) en heeft expertise in sanitaire en drinkwatervoorziening, kustmorfologie en institutionele toegang tot klimaatfondsen. Voor de missie in Vanuatu, was het DRR-Team in de archipel Kiribati, ook slachtoffer van cycloon Pam. Kiribati ligt op 2 meter NAP en lijdt onder structurele overstromingen en verziltingsproblemen.

Teamleider Sjef IJzermans houdt ons gedurende de missie op de hoogte van hun activiteiten met korte updates. Deze hebben wij gebundeld in een fotoverslag.

Peer review Ierland
Een DRR-Team, onder leiding van Matthijs Kok, voert een peer review uit van het Ierse waterbeleid. Aanvullende expertise wordt geleverd door governance expert Marjan den Braber (Royal HaskoningDHV), junior flood risk management expert Marit Zethof en senior flood risk management expert van de Nederlandse overheid Robert Slomp. Naar verwachting is de peer review eind oktober voltooid.

Terugkoppeling Senegal en Uruquay
Op donderdagmiddag 9 april 2015 kwamen ruim 25 sectorpartijen bijeen voor een terugkoppeling van de missies van de DRR-Teams Senegal en Uruguay. Ben Reeskamp (Royal HaskoningDHV) en Job Dronkers (zelfstandig waterexpert) presenteerden de uitkomsten van hun tweede missie naar Senegal. Jana Steenbergen (Grontmij) sprak over de bevindingen van de missie naar Uruguay die zij met teamleider Jan Overeem (Arcadis) in maart heeft uitgevoerd. Lees meer

Terugkoppeling DRR-Team Mexico en Panama
Op 1 juni 2015 organiseerde NWP in samenwerking met RVO een sectorbijeenkomst over Mexico met aansluitend een terugkoppeling van de DRR-Team missie naar Panama. Klaas de Groot heeft zijn bevindingen van de DRR-Team missies naar Mexico en Panama gepresenteerd. Ook is een update gegeven over de activiteiten in Mexico die uitgevoerd zijn in de eerste helft van 2015 (Agro & Water en Missie minister Schultz). Het voornaamste doel van de bijeenkomst was het kennismaken met Jelle Prins, kwartiermaker (delegated representative of the Netherlands) voor de follow-up van de eerder gedane DRR-Team missies in Mexico. Daarnaast was deze bijeenkomst gericht op het delen van ervaringen vanuit de sector en het peilen van de sectorinteresse voor een mogelijke follow-up van de missies naar Mexico en Panama.

In dit verslag leest u de belangrijkste bevindingen en conclusies van deze bijeenkomst.

Zijn uw gegevens in de database nog actueel?

Via ‘Login expert’ op www.drrteam.nl heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens in de database. Graag willen u vragen om regelmatig uw gegevens bij te werken en uw CV te updaten, dit is van belang voor het selectieproces voor experts voor DRR-Team missies.

Heeft u vragen over inloggen, het wijzigen van gegevens of andere database-gerelateerde vragen, dan kunt u contact opnemen met Marloes Botzen via info@drrteam.nl.

Informatie per DRR-Team
Op de homepage van de website is sinds kort een overzicht te vinden van de publicaties en documenten per DRR-Team missie. Onder ‘missies’ zijn deze pagina’s te vinden.

Word ik wel of niet uitgezonden?
Als DRR-expert bent u geselecteerd vanwege uw expertise en ervaring. Dat is op zich al een wapenfeit dat het vermelden waard is. Maar er is slechts een beperkt aantal DRR-Team missies per jaar en de pool bestaat uit meer dan 200 experts. DRR-Teams bestaan uit een teamleider en (meestal) twee tot vijf teamleden. Iedere missie vergt andere ervaring en andere expertise. Of en wanneer u wordt uitgezonden, hangt af van de match tussen uw cv en de missie die op dat moment plaatsvindt. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op met Koen Overkamp van NWP, k.overkamp@nwp.nl.

Meer nieuws en informatie kun je vinden op www.drrteam.nl.

Of volg de ontwikkelingen van het DRR-Team via twitter: #drrteam