Beste DRR-Team experts,

Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen rond de inzet van het DRR-Team. In de laatste maanden van dit jaar zijn er verschillende missies geweest, waaronder een missie naar Senegal en Libanon. Ook voor het nieuwe jaar staan al missies gepland en gaan we vervolgtrajecten in met kwartiermakers in de Filipijnen en Mexico. Onderstaand een korte samenvatting van het nieuws van de afgelopen maanden, alsmede praktische informatie.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Namens de regiegroep DRR-Team,

Maurice van Beers en Roel Martens (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Babette Graber (Ministerie van Infrastructuur & Milieu), Sandra Cats (RVO) en Koen Overkamp (NWP)

 

header-drr

22 december 2014

Missies in voorbereiding
Op dit moment is er een missie in voorbereiding naar Uruguay. Teamleider voor deze missie is Jan van Overeem (Arcadis). Ook zijn er formele verzoeken voor de inzet van het DRR-Team ontvangen vanuit Ierland en Servië. De voorbereidingen hiervoor zijn ook gestart.

Missie Pakistan
Van 6 tot 16 januari gaat er een DRR-Team naar Islamabad en Punjab. In 2010 is de regio Punjab getroffen door hevige overstromingen. De Pakistaanse overheid en de lokale overheid van Punjab hebben gevraagd om een DRR-Team om hen te adviseren over flood protection. De teamleden zijn: Jos de Sonneville (Waterwys), Frank van Steenbergen (Metameta), Ele Jan Saaf (SAAF consult).

Inloggen voor experts
Binnenkort ontvangt u per e-mail inloggegevens voor de database van het DRR-Team zodat u uw eigen gegevens kunt inzien en wijzigen, zodat wij beschikken over uw actuele gegevens, ervaring en expertise. Via ‘Login expert’ op www.drrteam.nl kunt u dan inloggen.

Overigens staat de inschrijving voor nieuwe technische experts vanaf dit najaar weer open. Geïnteresseerden kunnen zich online inschrijven via de website van het DRR-Team.

DRR-Team in Senegal
Van 10 tot 17 november is een DRR-Team bestaande uit teamleider Ben Reeskamp (RHDHV), Job Dronkers (zelfstandige kustbeheer expert) en Ibrahima Thiam (Wetlands International) in Senegal geweest. Voor de kust van Senegal ligt het zandrif ‘La Langue du Barbarie’. Erachter ligt een prachtige lagune, en onder andere de historische stad Saint Louis. De laatste jaren breekt het rif af, waardoor een steeds grotere opening ontstaat. Het DRR-Team was in Senegal om te kijken naar mogelijke oplossingen/maatregelen naar aanleidng van de problematiek. Lees meer

Terugkoppeling DRR-Team Filipijnen
Het DRR-Team bezocht begin juli Manilla en Tacloban op verzoek van de Filipijnse overheid. Doel van het bezoek was te kijken hoe de kustlijn in en rondom Tacloban op duurzame wijze verbeterd kan worden, nadat de stad in 2013 werd getroffen door de tyfoon Haiyan. Het DRR-Team werd gevormd door experts van Royal HaskoningDHV, Deltares, Rode Kruis, Wetlands International en Cordaid. Het rapport van de missie naar de Filipijnen is inmiddels beschikbaar. Op dinsdag 11 november was er een bijeenkomst voor de sector. Tijdens deze bijeenkomst heeft het team een toelichting op het rapport gegeven en is van gedachten gewisseld over de vervolgstappen. In het verslag van de sectorbijeenkomst Filipijnen vindt u een terugkoppeling van de bijeenkomst.

Gerelateerde berichten:

Onderzoek opties versterking kustlijn Filipijnen
DRR-Team terug uit Filipijnen

Vervolgtrajecten Mexico en de Filipijnen
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor masterplanningsfases in Mexico en de Filipijnen. Voor beide landen zal er een part-time consultant ingezet worden als lokale vertegenwoordiger van het DRR-Team om in deze overbruggingsfase (tussen de eerste scopingmissies die hebben plaatsgevonden en de masterplanningsfase) contacten in stand te houden, ontwikkelingen te volgen en draagvlak te creëren richting de vervolgstappen.

Terugkoppeling DRR-Team Libanon
Meestal valt er in Libanon net genoeg regen. De afgelopen winter kende echter weinig neerslag en dat is gelijk voelbaar in de landbouw en de drinkwatervoorziening. De enorme stroom van vluchtelingen uit Syrië die een veilig onderkomen zoeken maakt de situatie niet makkelijker. Naar schatting zijn dit er nu anderhalf miljoen, en dat is veel op een bevolking van 4,5 miljoen. Tegen deze achtergrond heeft het Libanese Ministerie van Energie en Water aan Nederland gevraagd een DRR-missie te sturen om een quick scan te maken van de ontstane situatie en te identificeren wat de Nederlandse water sector kan betekenen. Lees meer

Post-2015 framework disaster risk reduction
De ministeries van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ministerie van Veiligheid en Justitie hebben ism NWP op 16 oktober en 16 december een sectorbrede bijeenkomst georganiseerd over het post-2015 framework on Disaster Risk Reduction (het Hyogo Framework for Action-2). Dit is het wereldwijde raamwerk voor het reduceren van risico’s en het verminderen van de impacts van rampen, is toe aan een herziening. Daartoe coördineert de UN-ISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) een proces om te komen tot een nieuw post-2015 framework met een tijdshorizon van wederom 10 tot 15 jaar. Daarmee zal HFA-2 voor een lange periode richting gaan geven aan wereldwijde inzet op het gebied van het reduceren van risico’s en rampenvoorbereiding. De verwachting is dat hier een sterke relatie wordt gelegd naar water gerelateerde risico’s en rampen. Van 14 tot 18 maart vindt in Sendai de top plaats waar het nieuwe HFA2 aangenomen zou moeten worden door VN lidstaten. Nederland bereidt zich voor op een actieve inbreng met deelname van minister Ploumen.

Word ik wel of niet uitgezonden?
Als DRR-expert bent u geselecteerd vanwege uw expertise en ervaring. Dat is op zich al een wapenfeit dat het vermelden waard is. Maar er is slechts een beperkt aantal DRR-missies per jaar en de pool bestaat uit  bijna 200 experts. DRR-Teams bestaan uit een teamleider en (meestal) twee tot vijf teamleden. Iedere missie vergt andere ervaring en andere expertise. Of en wanneer u wordt uitgezonden, hangt af van de match tussen uw cv en de missie die op dat moment plaatsvindt. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op met Koen Overkamp van NWP: k.overkamp@nwp.nl.

Rapporten online
In de afgelopen periode zijn de volgende missierapporten gepubliceerd:
Rapport tweede missie Mexico en het rapport van de missie naar de Filipijnen

Binnenkort verschijnen ook de rapporten van de Senegal en Libanon missie op de website.

Meer nieuws en informatie kun je vinden op www.drrteam.nl.

 

Twitter: #drrteam