De Nederlandse ambassadeur in Panama Stad, Dirk Janssen, heeft vorige week de sleutel tot de stad gekregen van de uittredende burgemeester José Isabel Blandón Figueroa. Dit officiële moment viel samen met het overhandigen van de eindproducten van het Water Dialogues Phase III project waarin Wetlands International concrete voorstellen doet om de gemeentelijke regelgevingen aan te passen, uitgewerkt in gemeentelijke akkoordvoorstellen. Deze zijn opgesteld om nieuwe overstromingsrisico’s te voorkomen en zijn ontwikkeld in samenwerking met de gemeente, lokale advocaten en met technische ondersteuning van Arcadis.

Nederlandse ambassadeur Dirk Janssen krijgt de sleutel van de stad overhandigt door burgemeester José Isabel Bandón Figueroa

De waterdialogen – gecoördineerd door Wetlands International – zijn het vervolg op de DRR-Team missie in april 2015 om de overstromingen aan te pakken in het Juan Diaz sub-district van Panama Stad, welke bovenaan staat in het Local Disaster Index van de Inter-American Bank (2010). Veel overstromingen zijn veroorzaakt door urbanisatie en opvulling van wetlands aldaar, waardoor wateropslagcapaciteit enorm is afgenomen. Net als in de vorige fase, heeft Wetlands International’s lokale kantoor de Nederlandse waterexperts ingehuurd, bijvoorbeeld via een samenwerkingsverband waarin het RVO inhuurt om deze te voorzien.

Het proces gaat nu een cruciale fase in waarin de structurele maatregelen, waaronder wetland reservoirs, moeten worden ontworpen en gebouwd via publieke aanbestedingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander Carpaij, sander.carpaij@wetlands.org.