Opnieuw worden Nederlandse waterexperts in het buitenland ingezet om daar advies uit te brengen hoe nieuwe overstromingen voorkomen kunnen worden. Ditmaal gebeurt dat in Colombia waar in de provincie Antioquia een waterramp heeft plaatsgevonden. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: ‘Wij hebben in Nederland unieke expertise op dit gebied. Die zit bij zowel bedrijven, kennisinstituten als overheden. Daarmee kunnen we overal heel goed werk verrichten.’

In Antioquia zijn rivieren buiten hun oevers getreden en aardverschuivingen ontstaan. Meer dan 90 mensen zijn om het leven gekomen, de materiële schade is enorm. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): ‘ Zoals dit voorbeeld helaas weer laat zien, wonen steeds meer mensen over de hele wereld in gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen. In plaats van telkens achteraf repareren moeten we prepareren: nu maatregelen nemen zodat we de ramp vóór zijn. Nederland wil andere landen daarbij graag helpen.’

Op verzoek van het provinciebestuur zullen Nederlandse deskundigen een analyse van de oorzaken gaan maken en vervolgens een preventieplan opstellen. Ploumen: ‘De inzet hierbij is tweeledig. Allereerst hoe in de toekomst zoveel mogelijk menselijk leed vermeden kan worden. En tegelijkertijd draagt een veiliger leefomgeving óók bij tot grotere economische kansen. Zodat de bestaansmogelijkheden voor de mensen kunnen verbeteren.’

De kosten van de missie worden betaald door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Milieu. Deze zijn bijzonder actief op het gebied van bestrijding en voorkoming van waterrampen (Disaster Risk Reduction). Een uitwerking daarvan is o.a. de inzet van DRR-Teams (Dutch Risk Reduction). Al diverse malen zijn DRR teams -met experts afkomstig uit het bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden- uitgestuurd naar plekken waar overstromingen zijn gebeurd en de autoriteiten de impact van nieuw natuurgeweld willen beperken.

Nederland heeft Colombia al eerder ondersteuning geboden. In 2011 verzocht de Colombiaanse president om hulp tijdens grote overstromingen. Daaruit is een waterpartnerschap voortgevloeid dat aan de basis heeft gestaan van de DRR-Teams die nu dus overal ter wereld in actie komen. Eerder dit jaar hebben beide landen met Japan de zogenaamde Delta Coalitie opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van landen die (deels) laaggelegen zijn en doorsneden worden door water. Minister Schultz van I&M zal na de zomer een bezoek aan Colombia brengen, ook dan staat dit thema hoog op de agenda.

Zie voor meer informatie het bericht van de Rijksoverheid.