Niger heeft grote problemen op het gebied van water en droogte, daarom is er van 5 tot 13 november 2018 een speciaal Nederlands expertteam aan de slag gegaan in het land. De experts hebben gekeken naar wat er gedaan kan worden aan de overstromingen en droogtes die Niger teisteren.

Onvoldoende doorstroming Niger rivier

Een hulpverzoek van de autoriteiten van Niger kwam op 1 december 2017 binnen bij de Nederlandse ambassade in Bamako (Mali). De urgentie in Niger is hoog. De hoofdstad Niamey had afgelopen voorjaar te maken met een tekort aan drinkwater.

Problemen met de rivier de Niger lagen aan de basis van het verzoek. De problematische doorstroming van de Niger heeft te maken met een aantal zaken. De rivier stroomt vanuit Guinee via Mali het land binnen. De drie landen hebben allemaal stuwdammen gebouwd, wat zorgt voor onvoldoende doorstroming. Sedimentatie in de rivier kan ook de doorstroom belemmeren. Maar ook onregelmatige regenval en verandering in seizoenen – door klimaatverandering – dragen bij tot overstromingen en droogtes.

                                                                                                                      Foto: Gutsave Deghilage

Het DRR-Team in Niger

Het DRR-Team dat actief was in Niger bestond uit vier experts:

  • Ele Jan Saaf is de teamleider en expert op het gebied van Integrated Water Resource Management (IWRM). Hij heeft een ruime ervaring als teamleider voor andere DRR-Team-missies;
  • Caroline Figueres is IWRM-deskundige met een communicatie-achtergrond;
  • Gert-Jan de Wit is geohydroloog met kennis op het gebied van opslag van grondwater;
  • Maarten Waterloo is hydroloog met kennis van zandtransport en riviermorfologie.

De experts van het DRR-Team komen zowel van de overheid als van de watersector. Het mes snijdt zo aan twee kanten: belangrijke waterproblemen worden snel opgepakt en de Nederlandse watersector heeft een betere uitgangspositie bij het verwerven van vervolgwerkzaamheden. Dit is op termijn interessant voor Nederlandse ondernemers actief in de watersector.

Voorbereidend werk

In de aanloop van het vertrek van het DRR-Team is uitvoerig contact onderhouden met de Nederlands ambassades in Niamey (Niger) en Bamako (Mali). Er is ook gekeken naar mogelijke financiering – door Nederland of door andere instellingen – van eventuele opvolgacties naar aanleiding van de uitkomsten van de missie.

Aanbevelingen

De aanbevelingen die zijn voortgekomen uit de missie zijn gebundeld in een rapport en zijn aangeboden aan het Nigerese Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage.

De Engelstalige versie van het rapport vindt u hier, de Franstalige versie vindt u hier.