Het jaar 2017 begon relatief rustig wat aanvragen betreft, maar de laatste maanden weten onze stand-by partners ons goed te vinden ondermeer vanwege vluchtelingenstromen in DR Congo, Oeganda en de cholera uitbraak in o.a. Jemen. In het eerste half jaar heeft DSS water 21 verzoeken voor experts ontvangen. De meeste verzoeken kwamen van UNHCR (9) en UNICEF (8). Van de overige verzoeken kwamen er 3 van de WHO en 1 van de EU/UCPM. Van de 21 verzoeken heeft DSS water er 12 kunnen invullen. Twee verzoeken lopen nog. De meeste verzoeken betreffen posities in Afrika; 17 om precies te zijn. Het jaar 2017 begon relatief rustig wat aanvragen betreft, maar de laatste maanden weten onze stand-by partners ons goed te vinden ondermeer vanwege vluchtelingenstromen in DR Congo, Oeganda en de cholera uitbraak in o.a. Jemen.

Onze stand-by partners hebben 10 keer om een WASH specialist, 5 keer om een WASH officer en 3 keer om een geohydroloog gevraagd. Verder kwamen er ook 2 verzoeken voor een cholera specialist en 1 voor een cluster coördinator binnen. Met meer stand-by partners, meer verzoeken en meer missies blijft het DSS water programma dus groeien. Uiteraard hebben de hoeveelheid rampen in de wereld een nog grotere invloed op de hoeveelheid aanvragen. Wij zijn daarom ook zeer dankbaar voor de inzet van de experts. Door het enthousiasme en de betrokkenheid van de experts kunnen de verzoeken van de partners ingevuld worden en kan de Nederlandse sector een bijdrage leveren in noodsituaties.
Lopende missies

  • Sri Lanka: WASH specialist Johan Mathijssen is begin juni voor UNICEF naar Sri Lanka vertrokken. In eerste instantie voor ondersteuning bij droogteproblematiek, maar na de hevige regenval in andere delen van Sri Lanka eind mei, ook bij de overstromingen. Hij is daar voor een missie van drie maanden.
  • Centraal-Afrikaanse Republiek: Geert Kroon is door Unicef geselecteerd als WASH cluster coördinator voor de Centraal-Afrikaanse Republiek voor een periode van 2 maanden.
  • Jemen: WASH expert Aida Moughawech-van Eijk is op dit moment in Jemen werkzaam voor de WHO. Ze zal de WHO ondersteunen met een WASH strategie ten tijde van een ongekend grote cholera uitbraak in Yemen die ongeveer 40.000 mensen per week treft (juli 2017). Voorafgaand aan haar uitzending heeft zij deelgenomen aan de (verplichte) training ‘Safe and Secure Approaches in Field Environments (SSAFE)’. Deze training vond van 4-7 juni 2017 plaats in Turijn, Italië.
  • Deze maand lopen de missies van Harmen van den Berg (hydrogeoloog) in Angola af en die van Vincent Leray in Chad.