Het DRR-Team is met spoed op zoek naar een lokale vertegenwoordiger om ingezet te worden in Mexico. Hij/zij zal in de overbruggingsfase (tussen de eerste scopingsmissies die hebben plaatsgevonden en de masterplanningsfase), een rol als liaison officer vervullen om in het betreffende land draagvlak te creëren richting het uitvoeren van de vervolgstappen. Er wordt gezocht naar een kandidaat die, per direct, 2 dagen per week voor een duur van zo’n 6 maanden lokaal kan werken. Deze vertegenwoordiger is een professional op watergebied met goede netwerkvaardigheden, organisatorisch sensitief, en met (talen)kennis van het land. Meer informatie is te vinden in de volledige functiebeschrijving. U kunt uw belangstelling voor deze functie aangeven door een bericht te sturen aan Koen Overkamp (info@drrteam.nl).

In maart en juni van vorig jaar vonden de Mexico-missies plaats, het DRR-Team inventariseerde daar de waterissues in de staten Tabasco en Guerrero en sprak samen met de overheid over de verschillende oplossingsrichtingen. Dat heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van watermanagement en wordt er een aanbesteding voorbereid voor een integraal watermanagement plan.