Deze maand is de langetermijnvisie gepresenteerd voor de bescherming van de kust van Tacloban en Palo in de Filipijnen. In 2013 is deze regio zwaar getroffen door de tyfoon Haiyan met duizenden doden tot gevolg en enorme materiƫle schade. De strategie die is opgesteld combineert nature-based en infrastructurele oplossingen om de regio te beschermen tegen toekomstige overstromingen. De presentatie van de strategie door Royal HaskoningDHV is bijgewoond door de autoriteiten uit Palo en verschillende ministeries.

De afgelopen negen maanden heeft een multidisciplinair team van experts van Royal HaskoningDHV, Deltares, Arcadis, Wetlands International, Rode Kruis, Rebel en Van Oord aan de strategie gewerkt in opdracht van de Philippine Reclamation Authority (RPA) gefinancierd door de Nederlandse overheid; DRR-Team faciliteit.

Nadat de Filipijnen in 2013 zijn getroffen door de tyfoon heeft de Filipijnse overheid ondersteuning gevraagd van het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team). Na een eerste scoping missie is een opdracht in de markt gezet waarbij het ontwikkelen van een kusstrategie voor Tacloban is uitgewerkt.

De kustbeschermingsstrategie is positief ontvangen door de verschillende stakeholders in de Filipijnen. De komende tijd gaat nog veel energie zitten in het opnemen van de strategie is de verschillende beleidsplannen om te komen tot daadwerkelijke uitwerking en implementatie van de voorgestelde deelprojecten.