In de periode oktober-december van afgelopen jaar is in opdracht van UNHCR een team van zes DSS water experts naar het Shalbon reservoir in Bangladesh afgereisd. De missie: een feasibility study voor de aanleg van een drinkwaterreservoir uitvoeren.

Het team, bestaande uit Lisette Hellinga (BT Geoconsult), Sander van Rooij (zelfstandige), Patrick Buijs (Arcadis), Jasper van der Werff ten Bosch (Aquaverum), Miroslav Marence (expert geotechniek) en Jeroen Helder (Aveco de Bondt en teamleider), heeft na afronden van drie DSS water missies naar Bangladesh een rapport opgesteld dat moet uitwijzen hoeveel vluchtelingen van drinkwater kunnen worden voorzien door de aanleg van een reservoir, en wat daarvoor nodig is.

We spreken in een telefonisch interview met Jeroen Helder die als teamleider aan de hand van vijf vragen een korte terugblik geeft.

 

Hoe is de rol van teamleider je bevallen? Een team van zes mensen, dat is niet niks.

‘Ik had al enige ervaring als teamleider en sta ook als teamleider bij het DRR-Team geregistreerd. Mijn aandeel is vooral om de verschillende specialismen bij elkaar te brengen. Ons team bestond uit verschillende specialisten met hun eigen expertises, dat maakte mijn werk natuurlijk relatief makkelijk. Ik hoefde niemand aan te sturen, ik hakte hooguit op een beslissend moment een knoop door. Ik vond het vooral leerzaam om met verschillende achtergronden samen te werken en te zien dat die verschillende disciplines elkaar complementeren.’


Van links naar rechts: Jasper, Lisette, Patrick, Sander en Jeroen (niet op de foto: Miroslav)

 

Waarom is er gekozen voor drie missies naar Bangladesh?

‘Er stond veel op de agenda, dus het project is opgesplitst in drie delen. In de eerste verkennende missie (28 oktober t/m 3 november) naar het Shalbon reservoir hebben Lisette, Sander en ik veldbezoeken gedaan, de lokale setting bekeken en stakeholders gesproken. In de tweede onderzoekende missie (17 t/m 24 november) hebben Patrick en Jasper zich gebogen over waterbeschikbaarheid (voornamelijk neerslag en afvoer) en waterverwerking (inlaat- en uitlaatvoorziening). Gedurende de derde afrondende missie (16 t/m 20 december) hebben Jasper en ik de resultaten geverifieerd, gebundeld en vervolgens gepresenteerd bij het Department of Public Health and Engineering (DPHE) in aanwezigheid van UNHCR in Dhaka.’

 

De afstemming tussen UNHCR, het DPHE en de ADB was in de afrondende fase een uitdaging. Hoe hebben jullie dat aangepakt?

‘Op basis van de eerste twee missies hebben we onze bevindingen getoetst, samengevoegd en besproken met UNHCR. Onze conclusies hebben we in een presentatie gegoten en dit met een visie op watervoorziening en een technische onderbouwing gepresenteerd bij het DPHE in Dhaka. Het werd erg positief ontvangen; de ADB dacht aan een groot project maar wij hebben kunnen laten zien dat een klein project niet alleen haalbaarder is maar ook veel kostenefficiënter. We hebben aangeraden drinkwatervoorzieningen veel integraler te bekijken zodat je niet afhankelijk bent van één bron maar tot een totaalsysteem komt. Ik denk dat we vertrouwen hebben kunnen af dwingen door de technische kunde van het team en door onze bredere blik op watermanagement.’

Jasper (links, geblokt overhemd) en Patrick (rechts, wit hesje) op tweede missie

 

Je gaf aan dat er mogelijk een vervolg komt…

‘Dat klopt. Ons advies om een integrale benadering toe te passen viel in goede aarde, daarom klonken er direct stemmen voor een nieuw onderzoek naar een integrale aanpak voor het gehele schiereiland. Een compliment naar ons als team maar ook richting het bredere DSS water programma. De vorm van een vervolgopdracht is nog niet bekend maar we kijken als DSS water naar mogelijkheden voor follow up.’

 

Je bent werkzaam bij Aveco de Bondt, hoe heb je deze werkzaamheden kunnen combineren met je reguliere werk?

‘Ik heb de voorbereidingen en werkzaamheden in eigen tijd gedaan. Tijdens de missie heb ik ervoor gezorgd dat ik wel in contact stond met mijn reguliere werk en omdat we in Bangladesh overal goed bereikbaar waren, ging dat prima. Mijn wens voor de toekomst is om dit in het vervolg vanuit het bedrijf te kunnen doen maar voor bedrijven kan deze constructie, waar een werknemer uitgezonden kan worden, nieuw zijn en daarom nog niet makkelijk toe te passen. Bewijs dat dit in de praktijk goed toepasbaar is, is mijn teamlid Lisette Hellinga die vanuit haar werkgever BT Geoconsult een missie heeft kunnen doen. Dat is een pluim waard.’

Jeroen, Lisette en Sander op eerste missie

 

Hoe kijk je terug op je tijd in Bangladesh?

‘Het was een geweldig project en wat ook een gave ervaring. Hoe vaak kun je zeggen dat je een drinkwaterreservoir in Bangladesh hebt helpen ontwerpen? Je gaat als Nederlandse vertegenwoordiging die kant op, dat heb ik gedurende de tijd daar in mijn achterhoofd gehouden. Bangladesh is wel een ‘culture shock’ door de drukte, de hectiek en de armoede, maar het land heeft mij op een positieve manier verrast. Ik heb naast mijn eigen DSS water teamleden ook andere mensen met andere achtergronden leren kennen. Het delen van kennis en krijgen van ervaring maakt je rijker als persoon.’