In de periode oktober-december van afgelopen jaar is op verzoek van UNHCR een team van zes DSS water experts (gespreid over drie missies) naar het Shalbon reservoir in Bangladesh afgereisd. De missie: het uitvoeren van een feasibility study voor de aanleg van een drinkwaterreservoir uitvoeren om vluchtelingen van drinkwater te voorzien.

Lisette Hellinga, werkzaam als Geotechnisch adviseur bij BT Geoconsult was één van de DSS water experts tijdens de eerste verkennende missie (28 oktober t/m 3 november) naar het Shalbon reservoir. In een telefonisch duo-interview vertellen Lisette en haar manager/sparringpartner Jaap Joosse (CTO en Senior Geotechnical and Pipeline Engineering) wat de motivatie was om deel te nemen aan de DSS water missie naar Bangladesh.

 

Hoe is de missie bevallen, Lisette? En waarom sprak de inhoud je aan?

‘Heel goed!’, steekt Lisette enthousiast van wal. ‘Ondanks een korte aanlooptijd rolde ik er snel in. De voorbereidingen in Nederland verliepen vlekkeloos en hoewel het mijn eerste DSS water missie was, voelde het vertrouwd. Ik sloot in de eerste verkennende missie aan bij experts Jeroen Helder en Sander van Rooij, die elkaar kenden. Je leert elkaar echter snel kennen en direct uit de startblokken was onze samenwerking erg prettig.

Twee dingen die me eenmaal aangekomen meteen opvielen, waren de cultuurverschillen en de drukte. Dat was wel even wennen! De inhoud van deze missie sprak me aan omdat je er bent om urgente dingen te doen, vanuit mijn expertise waren dat vooral grondonderzoek en boringen. Het vergaren van informatie vind ik leuk. Daarnaast wilde ik al geruime tijd buitenlandervaring opdoen, dat kon op deze manier uitstekend.’

Jaap vult aan. ‘Ik heb Lisette van een afstand gevolgd en mijn verwachting is uitgekomen, namelijk effectief iets bijdragen. Als bedrijf lokaal in Bangladesh natuurlijk maar des te meer als bedrijf richting een werknemer. Omdat ik al ruime buitenlandervaring heb, wilde ik er voor Lisette vooral als sparringpartner zijn. Ik kon me helemaal vinden in haar ambitie om op de DSS water oproep in te gaan, dat kon ik alleen maar toejuichen.’


Teamleider Jeroen Helder en expert Lisette Hellinga voeren grondonderzoek uit

 

Wat was voor jullie de belangrijkste reden om op deze oproep te reageren?

Lisette: ‘Ik speelde al een tijd met het idee om mijn kennis in het buitenland in te zetten en om ter plekke bij te dragen aan problematiek. Dit was de uitgelezen kans.’

‘Hoe is je gevoel achteraf?’ vraagt Jaap.

Lisette is even bedenkelijk stil en antwoordt: ‘Ik had een beeld vooraf maar je weet niet wat je kan verwachten. Eenmaal daar wordt de plaatselijke situatie je telkens duidelijker, langzaamaan druppelen de verschillende indrukken binnen. Viezig, klein, druk, iedereen op elkaar. Een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie. Ik hoorde mezelf denken: goed dat ik er ben.’

Jaap licht namens BT Geoconsult toe: ‘Het is binnen onze bedrijfscultuur de overtuiging om kennis te delen, we hebben zo veel wetenschap in pacht. Als iedereen doet waar hij goed in is hebben we echt iets om toe te voegen. We vinden het belangrijk om vanuit de persoon te denken en passen het werk liever aan aan de persoon dan andersom. Dit was het uitgelezen moment om die filosofie toe te passen.’

 

Kon je de missie met je normale werkzaamheden bij BT Geoconsult combineren?

Lisette: ‘Toen ik aangaf dat ik het wilde gaan doen en ook geselecteerd werd, ging het balletje snel rollen. Vooraf ben ik snel gaan schakelen met overdrachten, dat ging soepel. Bij terugkomst heb ik het gecombineerd, mijn dagelijkse werkzaamheden en het verwerken van de eerste bevindingen van de missie.’

Jaap gaat daar dieper op in: ‘Je had wel duidelijk extra werk, ook in het vervolg want privé heb je er in de avonduren nog werk aan gehad.’

Lisette beaamt dat: ‘Klopt, ik was nog wel een dag per week (gedurende acht weken) mee bezig om de bevindingen te verwerken. Gelukkig had ik Erik als sparringpartner!’, lacht Lisette. ‘Daar heb ik veel aan gehad. Ik heb deelname aan de DSS water missie als een wisselwerking gezien; aan de ene kant kreeg ik tijd om dit avontuur aan te gaan dus aan de andere kant was ik bereid om eigen tijd te investeren.’

Daarop licht Jaap de werkwijze van BT Geoconsult toe: ‘We hebben een flexibele teamindeling, dat is vrij normaal voor ons. Daardoor kunnen we extreem snel schakelen binnen het bedrijf en heeft elke collega een gevarieerde workload. Tevens hebben we een planner die meedenkt, dat was in dit geval een duidelijke uitkomst. Naast de technische begeleiding van Erik, heb ik Lisette proberen te coachen wat betreft emotionele betrokkenheid vs toegevoegde waarde. Dat is een spanningsveld, om je niet te verliezen in het werk. Om dat te ondervangen moet je van tevoren vaststellen hoeveel uren je gaat besteden zodat het niet gaat wringen met je dagelijkse werkzaamheden.’

Bezoek aan een referentieproject om extra informatie op te doen

 

Waar liepen jullie als bedrijf tegenaan, wat waren uitdagingen?

Lisette: ‘Ik heb dus deels eigen tijd geïnvesteerd maar dat is in goed overleg gegaan en het snelle vertrekken had geen invloed door de vlotte overdracht. We hebben het vooraf ook over veiligheid met DSS water gehad, hoe zit het bijvoorbeeld met de verzekering als er iets gebeurt? Met andere woorden, alle dringende onduidelijkheden hebben we de wereld wel uit geholpen. Ik noemde de term ‘avontuur’ eerder al en daar heb ik me ook op voorbereid. Dat sommige dingen vooraf nog niet volledig duidelijk waren, was voor mij geen drempel. En ik voelde dat ik gesteund werd vanuit BT Geoconsult, ik stond er niet alleen voor.’

Jaap voegt toe: ‘Over de situatie ter plekke leven er natuurlijk vragen, bijvoorbeeld de interactie met andere partijen, de aanwezige cultuurverschillen en hoe het onderzoek gaat verlopen. Die vaagheid neem je liever weg. Aan de andere kant verwacht ik het ook niet duidelijker. Je bent buiten je vertrouwde kantoor bezig in een land waar de situatie nijpend is. Ik heb me toen je daar zat wel eens rot over gevoeld, maar daar heb je mee te dealen. Belangrijk was voor Lisette om te weten dat ze ons vertrouwen had en indien nodig kon terugvallen op het bedrijf.’

Lisette onderweg naar een volgende boring

 

Hebben jullie advies voor bedrijven die ook werknemers via DSS water willen inzetten?

‘Ga eens het gesprek aan met je werknemers of zij bereid zijn ook eigen tijd in te zetten.’, meent Lisette. ‘Het heeft mij veel opgeleverd want ik kwam voldaan terug, wat ik heb over proberen te brengen op mijn collega’s. Vraag je werknemer bij terugkomst of hij/zij een presentatie houdt (zoals ik heb gedaan) en om kennis intern te delen. Dan heeft uiteindelijk iedereen profijt van jouw deelname aan de missie.’

Jaap vervolgt: ‘Bedenk goed dat het je als bedrijf zelf, als groep mensen, ook veel kan opleveren. Je bent een ervaring rijker wat ten goede komt aan de teamsfeer. Lisette kwam terug met een boeiend verhaal, dat geeft dynamiek. Van mens tot mens is dat zeer waardevol.’

 


BT Geoconsult plaatste eerder een update over de deelname van Lisette Hellinga aan de DSS water missie naar Bangladesh, deze is hier te lezen.

Teamleider Jeroen Helder is eerder geïnterviewd over de DSS water missie naar Bangladesh, deze is hier te lezen.