Wat is het DRR-Team?

Het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) staat voor de beste Nederlandse waterexpertise die op verzoek van buitenlandse overheden snel kan worden ingezet bij het voorkomen

30 Aug 2016|

Hoe werkt het DRR-Team?

Op basis van een verzoek van een buitenlandse overheid besluit de stuurgroep water internationaal (met vertegenwoordigers van ministeries BZ, I&M en EZ) of daadwerkelijk een

30 Aug 2016|

Kan ik mij aanmelden voor de teamleiderspoule?

Er zijn 19 teamleiders voor het DRR-Team geselecteerd. Deze teamleiders zijn begin 2014 middels een uitgebreide selectieprocedure geselecteerd. Het is daarom niet mogelijk om u

30 Aug 2016|