RVO is de opdrachtgever. De verzoekende organisatie zorgt voor de veiligheid en logistiek ter plaatse. Dit houdt onder andere in dat huisvesting, veiligheidsprotocollen, lokaal transport (tijdens de missie, en experts worden op het vliegveld opgehaald), etc. door de verzoekende organisatie worden geregeld. De expert dient de veiligheids- en andere voorschriften van de verzoekende organisatie strikt te volgen.

De expert draagt zorg voor een debriefing ter plaatse, daarbij dient een ‘performance evaluation report’ (PER) te worden opgemaakt in afstemming met de verzoekende organisatie. Na thuiskomst vindt een debriefing met DSS water plaats in Den Haag of per telefoon/social media.