DSS water stelt hoge standaarden voor onze experts in het veld als het gaat om gedragsnormen en naleving van ethische regels tijdens de uitzending. Alle experts tekenen een overeenkomst met een aantal ethische regels, de zogenaamde ‘Code of Conduct’, voordat de uitzending begint. De verzoekende partnerorganisaties hebben ook duidelijke structuren en procedures vastgesteld met betrekking tot bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (PSEA). Alle experts dienen zich naar deze afspraken, codes en structuren te gedragen.

Uitgezonden experts zijn ook verantwoordelijk voor het leveren van:

  • maandelijkse rapportages (stand van zaken, te delen met RVO via DSSwater@rvo.nl)
  • een eindrapport na afronding van de uitzending (te delen met RVO via DSSwater@rvo.nl en met de verzoekende organisatie)