We zoeken experts op verschillende vlakken, van WASH-specialisten, gericht op o.a. hydrogeologie, hygiënepromotie, vector control en informatiemanagement, tot experts op het gebied van water resources management en flood control. Daarnaast is de beheersing van (meerdere) vreemde talen een pré. Onze experts beschikken over de juiste expertise, zijn flexibel en staan open voor nieuwe situaties en culturen. Per missie zijn soms aanvullende, specifieke criteria van toepassing, afhankelijk van de verzoekende organisatie en de geplande inzet. In de vacature en Terms of Reference leest u meer over de eisen waaraan experts moeten voldoen.

Algemene vereisten zijn onder andere dat u:

  • Werkt volgens de procedures en voorwaarden van de verzoekende organisatie
  • Op korte termijn inzetbaar bent
  • De Engelse taal goed beheerst
  • In goede gezondheid verkeert