Het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) staat voor de beste Nederlandse waterexpertise die op verzoek van buitenlandse overheden snel kan worden ingezet bij het voorkomen of het beperken van watergerelateerde rampen. Het DRR-Team is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de brede Nederlandse watersector. Het DRR-Team wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) met ondersteuning van het Netherlands Water Partnership (NWP).