Teamleden van een DRR-Team missie ontvangen een vergoeding voor hun inzet. Omdat het DRR-Team een gezamenlijk initiatief is van sector en overheid, is de afspraak dat inzet tegen gereduceerd tarief plaatsvindt. De sector wordt gevraagd om tenminste 1/6 deel korting te geven op het reguliere tarief. Tevens geldt er volgens DGIS een maximum tarief.  Naast het tarief kunnen ook overnachtingskosten en overige kosten ( DSA) worden vergoed, waarbij de overnachtingskosten op basis van de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.